พระเจ้าแฮบูรู เป็นองค์ปฐมวงศ์ของแคว้นพูยอ และเป็นผู้ก่อตั้งแคว้นพูยอ โดยมีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือองค์ชายกึมวา ซึ่งภายหลังครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาเป็นพระเจ้ากึมวา พระเจ้าแฮบูรูสิริพระชนมายุ 38 พรรษา

พระเจ้าแฮบูรู
ฮันกึล
해부루
ฮันจา
解夫婁
อาร์อาร์Hae Buru
เอ็มอาร์Hae Puru

พระราชวงศ์ แก้

  • พระราชบิดา: ย็อง ซูซิก (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระเจ้าว็อนซ็อง)
  • พระราชมารดา: ท่านหญิงซู ตระกูลฮัน (ภายหลังถูกสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีซู ตระกูล ฮัน)
  • พระราชินี: สมเด็จพระราชินี ฮอนจ็อง ตระกูลอัน แห่งโซเย
  • พระสนม: พระสนม โซคย็อง ตระกูลพัก แห่งฮัมอัน
  • พระสนม: ฮโยจ็อง ตระกูลมิน แห่งยอฮึง
  • พระราชบุตร: องศ์ชายกึมวา องศ์รัชทายาทแห่งพูยอ (ประสูติจากสมเด็จพระราชินีฮอนจ็อง ตระกูลฮัน แห่งโซเย) ภายหลังครองราชเป็นพระเจ้ากึมวา