พระเจ้าแฮบูรู เป็นองค์ปฐมวงศ์ของแคว้นพูยอ และเป็นผู้ก่อตั้งแคว้นพูยอ โดยมีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าชายกึมวา ซึ่งภายหลังครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาเป็นพระเจ้ากึมวา พระเจ้าแฮบูรูสิริพระชนมายุ 38 พรรษา

พระเจ้าแฮบูรู
ฮันกึล
해부루
ฮันจา
解夫婁
อาร์อาร์Hae Buru
เอ็มอาร์Hae Puru

พระราชวงศ์

แก้
  • พระราชบิดา: ย็อง ซูซิก (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระเจ้าว็อนซ็อง)
  • พระราชมารดา: ท่านหญิงซู ตระกูลฮัน (ภายหลังถูกสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีซู ตระกูล ฮัน)
  • พระราชินี: สมเด็จพระราชินี ฮอนจ็อง ตระกูลอัน แห่งโซเย
  • พระสนม: พระสนม โซกย็อง ตระกูลพัก แห่งฮัมอัน
  • พระสนม: ฮโยจ็อง ตระกูลมิน แห่งยอฮึง
  • พระราชบุตร: เจ้าชายกึมวา องศ์รัชทายาทแห่งพูยอ (ประสูติจากสมเด็จพระราชินีฮอนจ็อง ตระกูลฮัน แห่งโซเย) ภายหลังครองราชย์เป็นพระเจ้ากึมวา