พระเจ้าแอ็นสท์ เอากุสท์ที่ 1 แห่งฮันโนเฟอร์

แอ็นสท์ เอากุสท์ (Ernest Augustus) เป็นเจ้าจากราชวงศ์อังกฤษโดยเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร โดยทรงเป็น ดยุกแห่งคัมบาลันด์และเทวิอ็อตเดล ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 ผู้เป็นพระเชษฐาได้เสด็จสวรรคต พระองค์จึงได้รับเลือกให้สืบราชบัลลังก์ฮันโนเฟอร์ต่อจากพระเชษฐา การที่พระองค์ได้ขึ้นครองบัลลังก์ฮันโนเฟอร์หมายความว่าราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์ได้กลายเป็นรัฐอิสระที่ไม่ขึ้นต่อกษัตริย์แห่งอังกฤษ

แอ็นสท์ เอากุสท์ที่ 1
ดยุกแห่งคัมบาลันด์และเทวิออตเดล
พระมหากษัตริย์แห่งฮันโนเฟอร์
ครองราชย์20 มิถุนายน 1837 – 18 พฤศจิกายน 1851
ก่อนหน้าวิลเลียมที่ 4
ถัดไปเกออร์คที่ 5
พระราชสมภพ5 มิถุนายน ค.ศ. 1771(1771-06-05)
พระตำหนักบักกิงแฮม กรุงลอนดอน
สวรรคต18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1851(1851-11-18) (80 ปี)
ราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์
ฝังพระศพ26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1851
สวนแฮร์เรนเฮาเซน ฮันโนเฟอร์
คู่อภิเษกฟรีเดอริเคอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
พระราชบุตรพระเจ้าเกออร์คที่ 5 แห่งฮันโนเฟอร์
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร
พระราชมารดาชาร์ล็อทเทอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
ลายพระอภิไธย