พระเจ้าแช็กกเย

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าแชกกเย)

พระเจ้าแช็กกเย (Chaekgye) (ค.ศ. ?-ค.ศ. 298) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งอาณาจักรแพ็กเจหนึ่งในสามราชอาณาจักรเกาหลี ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 286-298

พระเจ้าแช็กกเย
ฮันกึล책계왕
ฮันจา責稽王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงChaekgye-wang

พระเจ้าแช็กกเยเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าโกอี พระองค์ทรงอภิเสกกับพระมเหสีโบกวาซึ่งเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าไดฟาง ในบันทึกกล่าวว่าการอภิเสกของพระองค์เป็นไปเพื่อเป็นพันธมิตรกับเผ่าไดฟาง เพื่อให้เผ่าไดฟางช่วยต้านท้านการโจมตีจากอาณาจักรโกคูรยอ ในค.ศ.286 อาณาจักรโกคูรยอได้โจมตีเผ่าไดฟาง พระเจ้าแช็กกเยได้ส่งกำลังทหารเข้าช่วยเหลือเผ่าไดฟาง

ทรงให้สร้างกำแพงรอบเมืองวิเรซองและป้อมปราการเพื่อป้องกัน และยังสร้างป้อมปราการที่ภูเขาอาชา ซาซ็อง และริมฝั่งแม่น้ำฮัน และหวังว่าสร้างมารถป้องกันอาณาจักรแพ็กเจได้และทรงต่อต้านทัพโคกูรยอออกไปได้ ในปี ค.ศ. 298 อาณาจักรแพ็กเจถูกบุกที่เมก-อิน พระเจ้าแช็กกเยนำทัพไปต้านทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์ในสนามรบ

ก่อนหน้า พระเจ้าแช็กกเย ถัดไป
พระเจ้าโกอี กษัตริย์แห่งแพ็กเจ
(พ.ศ. 286 - พ.ศ. 298)
พระเจ้าบุนซอ|}