พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ

พระเจ้าเจมส์ที่ 6 และ 1 (อังกฤษ: James VI and I หรือ James Charles Stuart; 19 มิถุนายน ค.ศ. 1566 – 27 มีนาคม ค.ศ. 1625) ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ในพระนามว่า พระเจ้าเจมส์ที่ 6 (อังกฤษ: James VI of Scotland) ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1567 และต่อมาเสวยราชย์เป็น พระเจ้าเจมส์ที่ 1[1] แห่งอังกฤษ (อังกฤษ: James I of England) จากการรวมราชบัลลังก์แห่งสกอตแลนด์ และอังกฤษไว้ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พระองค์เดียวในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1603 (ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จนกระทั่งเสด็จสวรรคตใน ค.ศ. 1625 ทั้งราชอาณาจักรอังกฤษและราชอาณาจักรสกอตแลนด์ยังคงแบ่งแยกออกจากกันเป็นรัฐอธิปไตย โดยมีระบบรัฐสภา ศาล และกฎหมายเป็นของตัวเอง ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันในฐานะรัฐร่วมประมุข

พระเจ้าเจมส์ที่ 6 และ 1
พระบรมสาทิสลักษณ์ในฉลองพระองค์ครุย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์ โดย เดนเนล เมเทน เมื่อปี 1621
พระมหากษัตริย์แห่งชาวสกอต
ครองราชย์24 กรกฎาคม 1567– 27 มีนาคม 1625
(57 ปี 243 วัน)
ราชาภิเษก29 กรกฎาคม 1567
ก่อนหน้าแมรีที่ 1
ถัดไปชาลส์ที่ 1
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์
ครองราชย์24 มีนาคม 1603– 27 มีนาคม 1625
(22 ปี 3 วัน)
ราชาภิเษก25 กรกฎาคม 1603
ก่อนหน้าเอลิซาเบธที่ 1
ถัดไปชาลส์ที่ 1
พระราชสมภพ19 มิถุนายน ค.ศ. 1566(1566-06-19)
ปราสาทเอดินบะระ, สก็อตแลนด์
สวรรคต27 มีนาคม ค.ศ. 1625(1625-03-27) (58 ปี)
(N.S.: 6 April 1625)
ลอนดอน, อังกฤษ
ฝังพระบรมศพ7 พฤษภาคม 1625
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
คู่อภิเษกแอนน์แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตร
more...
เฮนรี เฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์
เอลิซาเบธ สจวต สมเด็จพระราชินีแห่งโบฮีเมีย
พระเจ้าชาลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ ไอร์แลนด์และสกอตแลนด์
ราชวงศ์ราชวงศ์สจวต
พระราชบิดาเฮนรี สจวต ลอร์ดดาร์นลีย์
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์
ศาสนาคริสตจักรสก็อตแลนด์; คริสตจักรแห่งอังกฤษ
ลายพระอภิไธย

พระเจ้าเจมส์เสด็จพระราชสมภพ ณ เมืองเอดินบะระ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์กับเฮนรี ลอร์ดแห่งดานเลย์ ขึ้นครองราชย์เนื่องด้วยพระราชมารดาถูกบังคับให้สละราชสมบัติ บริหารราชการแผ่นดินภายใต้ผู้สำเร็จราชการหลายคน เมื่อสามารถบริหารราชการได้ด้วยพระองค์ก็ทรงบริหารตามอำเภอใจจนเกิดความระส่ำระสาย เกิดกบฏต่อต้านและมีการจำคุกผู้คนเป็นจำนวนมาก

ใน ค.ศ. 1599 ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแอนน์ แห่งเดนมาร์ก ด้วยความเกลียดชังพวกพิวริตัน ได้ทรงตั้งตำแหน่งบิชอปแห่งสกอตแลนด์ขึ้นใน ค.ศ. 1600 เมื่อพระนางอลิซาเบธแห่งอังกฤษสิ้นพระชนม์พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อังกฤษในฐานะเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ของมเหสีของพระเจ้าเจมส์ที่ 4 ซึ่งเป็นชาวอังกฤษคือพระนางมากาเรต ทิวดอร์ และอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้รับความชื่นชมในช่วงแรกที่ขึ้นครองราชย์ แต่ด้วยการเห็นแก่พวกและการบริหารราชการแบบตามใจชอบ ทำให้พระองค์ไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนและขุนนาง

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทย พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษทรงครองราชย์ในเวลาเดียวกันกับระหว่างรัชสมัยของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

หมายเหตุ

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 250

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ ถัดไป
แมรีที่ 1    
พระมหากษัตริย์แห่งสกอตแลนด์
(ราชวงศ์สจวต)

(29 กรกฎาคม ค.ศ. 1567 – 27 มีนาคม ค.ศ. 1625)
  ชาลส์ที่ 1
เอลิซาเบธที่ 1    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
พระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์
(ราชวงศ์สจวต)

(24 มีนาคม ค.ศ. 1603 – 27 มีนาคม ค.ศ. 1625)
  ชาลส์ที่ 1