พระเจ้าฮโยซองแห่งชิลลา

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าฮโยซอง)

พระเจ้าฮโยซองแห่งชิลลา (เกาหลี: 효성왕, ค. 737 – 742, สวรรคต 742) พระราชาลำดับที่ 34 แห่ง อาณาจักรรวมชิลลา. พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของ พระเจ้าซองด๊อกมหาราช และ พระมเหสีโซด็อก

กษัตริย์เกาหลี
ชิลลา
(หลังรวมแผ่นดิน)
 1. มุนมู 661 – 681
 2. ซินมุน 681 – 692
 3. ฮโยโซ 692 – 702
 4. ซองด๊อก 702 – 737
 5. ฮโยซอง 737 – 742
 6. คยองด๊อก 742 – 765
 7. ฮเยคง 765 – 780
 8. ซอนด๊อก 780 – 785
 9. วอนซอง 785 – 798
 10. โซซอง 798 – 800
 11. แอจาง 800 – 809
 12. ฮ็อนด็อก 809 – 826
 13. ฮึงด็อก 826 – 836
 14. ฮุยคัง 836 – 838
 15. มินแอ 838 – 839
 16. ซินมู 839
 17. มุนซ็อง 839 – 857
 18. ฮ็อนอัน 857 – 861
 19. คย็องมุน 861 – 875
 20. ฮ็อนคัง 875 – 886
 21. ช็องคัง 886 – 887
 22. ชินซ็อง 887 – 897
 23. ฮโยคง 897 – 912
 24. ซินด๊อก 912 – 917
 25. คยองมยอง 917 – 924
 26. คยองแค 924 – 927
 27. คยองซุน 927 – 935

ดูเพิ่ม แก้ไข