พระเจ้าอีจงแห่งโครยอ

พระเจ้าอีจงแห่งโครยอ (เกาหลี의종; ฮันจา毅宗; อาร์อาร์Uijong; เอ็มอาร์Ŭijong ค.ศ. 1127-ค.ศ. 1173) จักรพรรดิองค์ที่ 18 แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 1146-ค.ศ. 1170) เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอินจง กับสมเด็จพระราชินีคงเย เมื่อพระเจ้าอินจงสวรรคตในค.ศ. 1146 องค์ชายวังฮย็อนจึงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา

พระเจ้าอึยจงทรงสนพระทัยในศิลปะและสถาปัตยกรรม มีพระราชโองการให้สร้างพระตำหนักขุดอุทยานในวังอันงดงาม ทำให้ทรงละเลยราชกิจ หลังจากที่โครยอสงบสุขปลอดการรุกรานจากราชวงศ์เหลียว ทำให้สถานะของขุนนางฝ่ายทหารตกต่ำลง พระเจ้าอึยจงทรงสนับสนุนขุนนางฝ่ายพลเรือนมากกว่าฝ่ายทหารเพราะทรงเห็นว่าขุนนางฝ่ายทหารนั้นป่าเถื่อนขณะที่ขุนนางฝ่ายพลเรือนนั้นสามารถสัมผัสความงามของสิ่งรอบข้างได้ ขุนนางฝ่ายทหารถูกดูแคลนว่ามีศักดิ์ศรีตำกว่าขุนนางฝ่ายพลเรือน ทำให้เกิดเหตุการณ์ลบหลู่ขุนนางฝ่ายทหารผู้ใหญ่ เช่น คิมทนจุงบุตรชายของคิมบูชิกขุนนางฝ่ายพลเรือนจุดไฟเผาหนวดของจองจุงบูขุนนางฝ่ายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง[1] และมีขุนนางฝ่ายทหารชั้นผู้ใหญ่อีกคนถูกขุนนางฝ่ายพลเรือนชั้นผู้น้อยตบใบหน้า สร้างความอัปยศและความคับแค้นแก่บรรดาขุนนางฝ่ายทหารเป็นอย่างมาก

ในค.ศ. 1170 พระเจ้าอึยจงเสด็จออกไปยังวัดโพฮย็อน (보현원, 普賢院) นอกเมืองแคซอง นายพลจองจุงบู (정중부, 鄭中夫) ลีอีบัง (이의방, 李義方) และลีโค (이고, 李高) ที่อารักขาขบวนเสด็จนั้น ใด้ก่อกบฏขึ้นและประกาศว่า ให้ขุนนางฝ่ายพลเรือนทุกคนจงตายเสียเถอด แล้วขุนนางฝ่ายทหารก็เข้าสังหารหมู่ขุนนางฝ่ายพลเรือนไปทั้งราชสำนัก[2] เหลือเพียงพระเจ้าอึยจงซึ่งทรงถูกปลดลงจากราชบัลลังก์เนรเทศพระองค์ไปยังเกาะโคเจ (거제도, 巨濟島) และองค์ชายรัชทายาทพระโอรสก็ถูกเนรเทศไปเกาะจินโด คณะปฏิวัติตั้งองค์ชายอิกยาง (익양후, 翼陽侯) พระอนุชาของพระเจ้าอึยจง เป็นพระเจ้ามยองจง เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองแบบเผด็จการทหาร (무신정변, 武臣政變) ของเกาหลีไปอีกร้อยกว่าปี

ในค.ศ. 1173 ขุนนางที่สนับสนุนพระเจ้าอึยจงได้ก่อกบฏเพื่อคืนบัลลังก์แก่พระเจ้าอึยจงแต่ไม่สำเร็จ จองจุงบูจึงเดินทางมายังเกาะโคเจ ร่วมดื่มน้ำจันท์กับพระเจ้าอึยจงอดีตจักรพรรดิ เมื่อพระเจ้าอึยจงทรงเมาแล้ว ก็จับพระองค์มัดไว้ห่อด้วยเสื่อ จับโยนลงน้ำจนพระเจ้าอึยจงสวรรคต


พระราชวงศ์ แก้

พระราชบิดา พระเจ้าอินจง (인종) พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีคงเย ตระกูล ลิม (공예왕후 임씨, 恭睿王后 任氏)

พระมเหสี

  • สมเด็จพระราชินีจางคยอง ตระกูลคิม (장경왕후 김씨, 莊敬王后)
  • สมเด็จพระราชินีจางซอน ตระกูลแช (장선왕후 최씨, 莊宣王后)

พระสนม

  • พระสนมคองอิน ตระกูล อู 궁인 우씨 (宮人 武比)

พระโอรส

  • องค์ชายโฮรยาง (효령태자, 孝靈太子) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีจางคยอง ตระกูลคิม

พระธิดา

  • องค์หญิงคยองด๊อก (경덕궁주, 敬德宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีจางคยอง ตระกูลคิม
  • องค์หญิงอันจอง (안정궁주, 安貞宮主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีจางคยอง ตระกูลคิม
  • องค์หญิงฮวาซอน (화순옹주, 和順翁主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีจางคยอง ตระกูลคิม

อ้างอิง แก้

  1. http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C05/E0502.htm
  2. Michael B. Seth. A concise history of Korea: from the neolithic period through the nineteenth century.
ก่อนหน้า พระเจ้าอีจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าอินจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1689 - พ.ศ. 1713)
  พระเจ้ามยองจง|}