พระเจ้าสีนุโล

พระเจ้าสินุโล (Xinuluo , 細奴邏) ทรงเป็นโอรสของพระเจ้าเซผ่อง แห่งเผ่าม่งเส (หนองแส) พระเจ้าสินุโลเป็นผู้รวบรวมเผ่าทั้ง 6 บริเวณที่ราบสูงรอบทะเลสาบเอ๋อไห่ เข้าด้วยกัน ก่อตั้งเป็นอาณาจักรน่านเจ้า เมื่อ พ.ศ. 1192 (ค.ศ. 649) สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 1217

ก่อนหน้า พระเจ้าสีนุโล ถัดไป
- 2leftarrow.png กษัตริย์น่านเจ้า
(พ.ศ. 1192-1217)
2rightarrow.png พระเจ้าโลเชงเยน