พระเจ้าวิชุลราช

พระเจ้าวิชุลราช หรือสำเนียงลาวว่า วิซุนนะลาด เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2009 ขึ้นครองราชย์หลังจากที่เจ้าชมพูสวรรคต ขณะที่มีพระชนมายุได้ 34 พรรษา ทรงเน้นการปกครองหัวเมืองทางลาวใต้ที่ยังไม่สงบเรียบร้อยดี แต่งตั้งเจ้านายที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ไปครองเมืองสำคัญ ๆ เช่น เมืองพูมเหนือ เมืองกะบอง ในรัชกาลของพระองค์ได้อัญเชิญพระบางจากเมืองเวียงคำมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทอง โดยสร้างวัดวิชุลเป็นที่ประทับและให้เรียกเมืองเชียงทองว่าหลวงพระบาง นอกจากนั้น เจ้าก้อนคำที่ทรงแต่งตั้งให้ไปครองเมืองกะบองก่อกบฏขึ้น ทรงให้เจ้าเมืองขวาไปปราบกบฏได้ เจ้าก้อนคำยอมอ่อนน้อมและขอบวชตลอดชีวิต พระเจ้าวิชุลราชทรงครองราชย์ได้ 20 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2063 พระราชโอรสคือเจ้าโพธิศาลราชได้ครองราชย์ต่อมา

พระองค์มีพระอัครมเหสีพระนามว่า พระนางพันตินะเชียงเบด ผู้ซึ่งทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างพระธาตุหมากโม[1]

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. "อักษรลาวเก่ากว่าอักษรไทย 113 ปี แสดงว่าอักษรไทยได้จากอักษรลาว?". artsmen.net. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-16. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554. หน้า 246 – 248