พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช

นายร้อยตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช (7 มีนาคม พ.ศ. 2432 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2452) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับหม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช
พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นโท
พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระมารดาหม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
ประสูติ7 มีนาคม พ.ศ. 2432
วังบูรพาภิรมย์, อาณาจักรสยาม
สิ้นพระชนม์5 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 (20 ปี)
ไนซ์เซอ ประเทศเยอรมนี
รับใช้กองทัพบกสยาม
ชั้นยศRTA OF-1a (Sub Lieutenant).svg ร้อยตรี

พระประวัติแก้ไข

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช (พระยศเดิม หม่อมเจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ประสูติแต่หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2432 มีพระโสทรเชษฐาและพระโสทรขนิษฐา 2 พระองค์ คือ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 ณ ประเทศเยอรมนี สิริพระชันษา 20 ปี[1]

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • หม่อมเจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช (7 มีนาคม พ.ศ. 2432 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 - 12 เมษายน พ.ศ. 2443)[2]
  • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช (12 เมษายน พ.ศ. 2443 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2452)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2436 –   เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา (ร.ศ.)

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข