เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช

นายร้อยตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2432 ปีฉลู พระอิสริยยศเมื่อแรกประสูติเป็นหม่อมเจ้า เป็นพระโอรสใน สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับหม่อมแม้น บุนนาค สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 ขณะศึกษาวิชาทหารที่ประเทศเยอรมัน พระชันษา 20 ปี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช
พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช.jpg

พระนาม ศิริวงศ์วัฒนเดช
พระอิสริยยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นโท
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 7 มีนาคม พ.ศ. 2432
วังบูรพาภิรมย์, กรุงเทพมหานคร, สยาม
สิ้นพระชนม์ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
ไนซ์เซอ, เยอรมนี
พระบิดา สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระมารดา หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

มีพระเชษฐาและพระกนิษฐาร่วมพระมารดา คือ

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • หม่อมเจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช ภาณุพันธุ์ (7 มีนาคม พ.ศ. 2432 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 - 12 เมษายน พ.ศ. 2443)
  • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช (12 เมษายน พ.ศ. 2443 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข