พระเจ้ายูรีแห่งโคกูรยอ

พระเจ้ายูริแห่งโคกูรยอ (เกาหลี: Yuri-wang; 38 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 18) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรโกคูรยอ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าทงมย็องซ็องแห่งโคกูรยอ ในรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี ทรงพระราชสมภพในปีสุดท้ายในรัชกาลของพระราชบิดา พระราชมารดาของพระองค์ได้พาพระองค์ออกจากพูยอ เพื่อให้ได้ทอดพระเนตรพระพักตร์ของพระราชบิดา และหลังจากพระราชบิดาสวรรคตในปีนั้น เจ้าชายยูรีซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทจึงได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์โกคูรยอ ทรงพระนามว่าพระเจ้ายูรี

พระเจ้ายูรีแห่งโคกูรยอ
กษัตริย์แห่งโคกูรยอ
ครองราชย์พ.ศ. 525-561
ราชาภิเษกพ.ศ. 525
ราชาภิเษกพ.ศ. 525
ก่อนหน้าพระเจ้าทงมย็องซ็อง
ถัดไปพระเจ้าแทมูชิน
พระราชบุตรเจ้าชายรัชทายาทแฮเมียง, พระเจ้าแทมูชิน
พระนามเต็ม
พระเจ้ายูริแห่งโคกูรยอ
ราชสกุลโกคูรยอ
พระราชบิดาพระเจ้าทงมย็องซ็อง
พระราชมารดาพระนางยีโซยา
ประสูติพ.ศ. 505
อาณาจักรพูยอ
สวรรคตพ.ศ. 561
อาณาจักรโคกูรยอ
พระเจ้ายูริ
ฮันจา瑠璃王 or 瑠璃明王

ในรัชสมัยของพระองค์ ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกได้ถูกหวัง หมั่ง โค่นราชบัลลังก์

พระเจ้ายูรีมีพระราชโอรส 5 พระองค์ แต่ที่สำคัญคือพระองค์ใหญ่ เจ้าชายรัชทายาทแฮมุง และพระองค์รอง เจ้าชายมูยุล แต่ในภายหลังองค์รัชทายาทกลับทำผิด จึงถูกปลดและแต่งตั้งเจ้าชายมูยุลพระโอรสองค์รองขึ้นเป็นรัชทายาทแทน

ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงประสบปัญหารอบด้าน ทั้งปัญหาภายใน ที่ต้องคานอำนาจกับบรรดาหัวหน้าเผ่าต่าง ๆ โดยเฉพาะกับเผ่าพีรู ที่คอยแต่จะยึดอำนาจของพระองค์ และปัญหาภายนอกที่ต้องปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของอาณาจักรพูยอ อำนาจในการบริหารประเทศของพระองค์ถูกบั่นทอนจากบรรดาขุนนางของพระองค์เอง โดยเฉพาะขุนนางที่มาจากเผ่าพีรู เพราะบรรดาชนเผ่าทั้ง หลายนั้นต่างมองว่า พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ ด้วยดาบที่หักเพียงเล่มเดียว จึงไม่ค่อยมีความนับถือพระองค์

ในช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์ ถูกเจ้าเมืองโชบุนยึดอำนาจ และเจ้าเมืองโชบุนก็ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระราชา แต่ครองราชย์ได้เพียง 5 วัน ก็ถูกเจ้าชายมูยุลยึดบัลลังก์คืนมาได้สำเร็จ และได้มอบบัลลังก์นี้คืนให้แก่พระเจ้ายูริดังเดิม แต่พระเจ้ายูรีก็กลับมาครองราชย์ได้เพียงวันเดียว ก็เสด็จสรรคต ครองราชย์ 37 ปี สวรรคตในปี ค.ศ. 18 (ตรงกับปี พ.ศ. 561) พระชนมายุได้ 56 พรรษา

ภารกิจต่าง ๆ ของพระองค์นั้นยังคั่งค้างอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าชายรัชทายาทมูยุลจึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทน พระนามว่าพระเจ้าแทมูชิน

พระเจ้ายูรีถือเป็นจักรพรรดิที่มีพระราชอำนาจไม่เด็ดขาด จึงถูกเรียกว่าจักรพรรดิรักษาการเช่นเดียวกับพระเจ้าโคกุกยังพระราชบิดาในพระเจ้าควังแกโทมหาราช

พระราชวงศ์แก้ไข

พระมเหสี

 • พระนางซงแยฮวา จากตระกูลซง (ธิดาของ ซงยาง กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งเผ่าพีรยู)
 • พระนางซงแจฮย็อน จากตระกูลซง

พระสนม

 • พระสนมฮวาฮี
 • พระสนมชีฮี

พระโอรส-พระธิดา

 • เจ้าชายโทจอล ประสูติจาก พระมเหสี ซงแยฮวา จากตระกูลซง
 • เจ้าชายแฮมยอง ประสูติจาก พระมเหสี ซงแยฮวา จากตระกูลซง
 • เจ้าหญิงเซยู ประสูติจาก พระมเหสี ซงแยฮวา จากตระกูลซง
 • เจ้าชายมูยุล ประสูติจาก พระมเหสี ซงแยฮวา จากตระกูลซง
 • เจ้าหญิงยอรัง ประสูติจาก พระมเหสี ซงแยฮวา จากตระกูลซง
 • เจ้าชายยอจิน ประสูติจาก พระมเหสี ซงแจฮย็อน จากตระกูลซง
 • เจ้าชายแฮซักจู ประสูติจาก พระสนมฮวาฮี
 • เจ้าชายแชซา ประสูติจาก พระสนมชีฮี


ก่อนหน้า พระเจ้ายูรีแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้าทงมย็องซ็อง   จักรพรรดิแห่งโกคูรยอ
(พ.ศ. 524-561)
  พระเจ้าแทมูชิน