จักรพรรดิมูแห่งบัลแฮ ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง อาณาจักรบัลแฮ เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าโก หรือ แด โจยอง

พระเจ้ามูแห่งบัลแฮ

พระปรมาภิไธย พระเจ้ามูแห่งบัลแฮ
พระอิสริยยศ จักรพรรดิ แห่ง บัลแฮ
ครองราชย์ พ.ศ. 1262พ.ศ. 1280
บรมราชาภิเษก พ.ศ. 1262
รัชกาลก่อน โก
รัชกาลถัดไป มุน
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต พ.ศ. 1280
พระราชบิดา โก
พระราชบุตร องค์ชายแด ฮึนมู

พระราชประวัติแก้ไข

แท มูเย ประสูติเมื่อใดที่ไหนไม่ปรากฏแน่ชัดเป็นพระราชโอรสองค์โตใน พระเจ้าโก หรือ แท โจยอง ปฐมจักรพรรดิแห่ง อาณาจักรพัลแฮ เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตลงเมื่อปี ค.ศ. 719 (พ.ศ. 1262) องค์ชายแท มูเยในที่รัชทายาทจึงเสด็จ ขึ้นครองราชย์แทนสืบต่อมาเมื่อแรกครองราชย์ได้พระราชทานตำแหน่งและรัชศกแก่พระเจ้าโกผู้เป็นพระราชบิดาว่า อิน-อัน

ในรัชสมัยแก้ไข

ตลอด 18 ปีแห่งรัชสมัยของพระเจ้ามูทรงต้องทำสงครามกับหลายฝ่ายเช่น ราชวงศ์ถัง,คิตันและ โมเฮ เป็นต้นเสด็จสวรรคตลงเมื่อปี ค.ศ. 737 (พ.ศ. 1280) องค์ชายแด ฮึนมูพระราชโอรสจึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็น พระเจ้ามุน