พระเจ้ามู (Mu) (600 - 641, ? - 641) กษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรแพกเจหนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลี เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าวีด็อกและพระมเหสียอนกาโม

พระเจ้ามู
ฮันจา武王


พระราชประวัติแก้ไข

ในสมัยของพระองค์นั้นในคาบสมุทรเกาหลีเป็นยุคสามอาณาจักร ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทำสงครามกับอาณาจักรโกคูรยอและอาณาจักรซิลลาโดยตลอด และในประเทศจีนก็มีการเปลี่ยนแปลราชวงศ์ด้วย

เนื่องจากพระราชประวัติของพระเจ้ามู ทั้งแหล่งโบราณคดีและบันทึกต่างๆ ไม่ค่อยชัดเจน ข้อมูลของพระเจ้ามูจึงมีการบันทึกไว้ไม่มากนัก

การปกครองแก้ไข

ในสมัยพระเจ้ามูอาณาจักรแพกเจถูกโจมตีโดยอาณาจักรซิลลาหลายครั้งแต่ก็สามารถต้านไว้ได้ทุกครั้ง และอาณาจักรแพกเจก็ได้รับการช่วยเหลือจากราชวงศ์สุยของประเทศจีนโดยในสมัยนี้ได้เกิดสงคราม สุย-โกคูรยอ แต่ภายหลังราชวงศ์สุยถูกโค่นอำนาจโดยหลี่หยวนที่ตั้งตนเป็นจักรพรรดิถังเกาจู่ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ถังในปี ค.ศ. 618

ในปี ค.ศ. 627 พระองค์ทรงนำทัพแพกเจบุกซิลลาเพื่อกอบกู้แผ่นดินแพกเจคืนจากซิลลา แต่ภายหลังถูกแทรกแซงโดยเมืองถังพระองค์จึงยุติการนำทัพบุกซิลลา ในปีเดียวกันนั้นพระองค์ได้ส่งพระสงฆ์ชื่อว่า ควอลลอก ไปยังญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของแพกเจ

พระองค์ทรงสร้างวัด มิรอกซา ในปี ค.ศ. 602 และพระองค์ทรงสร้างและต่อเติมพระราชวังหลวงในกรุงซาบีของแพกเจให้ยิ่งใหญ่ขึ้นใน ค.ศ. 630 และได้สร้างพระราชวังขึ้นในทะเลสาบซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างมาก การปกครองในสมัยพระองค์เน้นไปในการก่อสร้าง ส่วนการทหารนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจลงซึ่งเป็นส่วนทำให้อาณาจักรแพกเจเริ่มเสื่อมอำนาจและล่มสลายหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ 20 ปีให้หลัง

พระองค์ทรงให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงซาบีที่อยู่ในมณฑลพูยอ ไปยังเมืองอิกซาน และพระองค์ได้ทรงอภิเษกสมรสกับองค์หญิงซอนฮวาพระราชธิดาในพระเจ้าจินพยองกับพระมเหสีมายาแห่งอาณาจักรซิลลา และเป็นพระกนิษฐาขององค์หญิงชอนมยองฝาแฝดกับราชินีต๊อกซอนแห่งอาณาจักรชิลลา และแต่งตั้งองค์หญิงซอนฮวาเป็นพระมเหสีแห่งอาณาจักรแพกเจ ใน ค.ศ. 632 พระมเหสีซอนฮวาประสูติพระราชโอรสซึ่งก็คือองค์ชายอึยจา และใน ค.ศ. 640 พระนางก็ได้ประชวรหนักและทรงสิ้นพระชนม์ ซึ่งทำให้พระเจ้ามูทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก และในปีทัดมาพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ และองค์ชายอึยจาได้ทรงขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอึยจาแห่งอาณาจักรแพกเจ

ซอดองโยแก้ไข

ในบันทึกซัมกุ ยูซา ได้กล่าวถึงการแต่งงานของพระเจ้ามูกับเจ้าหญิงแห่งซิลลา ในบันทึกกล่าวว่า ซอดอง (พระนามก่อนขึ้นครองราชของพระเจ้ามู) ทรงหลงรักองค์หญิงซอนฮวา ได้ทรงแต่งเพลงนั้นก็คือเพลง ซอดองโย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่พระองค์ทรงหลงรักองค์หญิงแห่งซิลลา และภายหลังพระเจ้าจินพยองพระราชบิดาขององค์หญิงซอนฮวากษัตริย์แห่งซิลลา ก็ได้ทรงอนุญาตให้องค์หญิงซอนฮวาอภิเสกกับพระเจ้ามู

ตำนานเรื่องนี้ได้มีการนำไปทำเป็นละครโทรทัศน์ในประเทศเกาหลีใต้ ที่บอกเล่าเกี่ยวกับองค์ชายแห่งแพกเจที่ต้องออกจากวังตั้งแต่ทรงพระเยาว์กับพระมารดาซึ่งเป็นนางรำของราชสำนัก และได้พบกับองค์หญิงซอนฮวาจนเกิดเป็นความรักระหว่างกัน แม้ต่างคนอยู่ในเมืองที่เป็นศัตรูกัน นั้นก็คือสายใยรักสองแผ่นดิน

พระราชวงศ์แก้ไข

  • พระราชบิดา

พระเจ้าวีด็อก (威德王 위덕왕)

  • พระราชมารดา

พระมเหสีกาโม จากตระกูล ยอน

  • พระมเหสี

พระมเหสีซอนฮวา (善花公主 선화공주) องค์หญิงแห่งซิลลาพระราชธิดาของพระเจ้าจินพยองกับพระมเหสีมายา

  • พระราชโอรส

องค์ชายอึยจา (義慈王 의자왕) ภายหลังขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอึยจาแห่งอาณาจักรแพกเจ