พระเจ้ามุนว็อนแห่งโครยอ

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้ามุนวอน)

พระเจ้ามุนว็อนแห่งโครยอ (เกาหลี: 문원대왕) มีพระนามเดิมว่า องค์ชายวังจ็อง เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ใน พระเจ้าแทโจ ที่ประสูติแต่ พระนางชินมย็องซุนซ็อง (เกาหลี: 신명순성왕후) และเป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกับ พระเจ้าจองจงที่ 1 พระราชาลำดับที่ 3 และ พระเจ้าควางจง พระราชาลำดับที่ 4

พระเจ้ามุนว็อนแห่งโครยอ
ประสูติ?
แคซ็อง
วังจ็อง
สิ้นพระชนม์?
แคซ็อง
พระมรณนาม
พระเจ้ามุนว็อนแห่งโครยอ
ราชวงศ์โครยอ
พระบิดาพระเจ้าแทโจ
พระมารดาพระนางชินมย็องซุนซ็อง