พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน

พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน (สเปน: Felipe III de España; 14 เมษายน ค.ศ. 1578 - 31 มีนาคม ค.ศ. 1621) หรือ พระเจ้าฟีลีปึที่ 2 แห่งโปรตุเกส (โปรตุเกส: Filipe III) หากเมื่อเรียกพระนามตามแบบสเปน ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสเปน พระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกส ประสูติเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1578 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน ที่ประสูติแต่สมเด็จพระราชินีอันนาแห่งสเปน และยังทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1598 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาในวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1598 ขณะที่พระชนม์ได้ 20 พรรษาพอดี ทรงครองราชย์ในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งสเปนเป็นระยะเวลา 23 ปี ทรงอภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงมากาเร็ตแห่งออสเตรีย พระเชษฐภคินีของสมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสวรรคตเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1621 ขณะพระชนม์ได้ 43 พรรษา

พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน
Andres López 001.jpg

พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกส
ราชวงศ์ ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
ครองราชย์ 14 เมษายน ค.ศ. 1598 - 31 มีนาคม ค.ศ. 1621
รัชกาล 23 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
รัชกาลถัดไป พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 เมษายน ค.ศ. 1578
สวรรคต 31 มีนาคม ค.ศ. 1621
(43 พรรษา)
พระราชบิดา พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีอันนาแห่งสเปน
พระมเหสี เจ้าหญิงมากาเร็ตแห่งออสเตรีย
พระราชบุตร เจ้าหญิงอานน์แห่งออสเตรีย
พระเจ้าเฟลิเปที่ 4
เจ้าหญิงมาเรีย แอนนาแห่งสเปน
เจ้าชายการ์โลสแห่งสเปน
เจ้าชายเฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรีย
ลายพระอภิไธย

พระราชโอรสและพระราชธิดาแก้ไข