พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน

พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน (สเปน: Felipe II de España; พ.ศ. 2070-พ.ศ. 2141) ทรงสืบเชื้อสายมาจาก ราชวงศ์ฮับสบูร์กแห่งออสเตรีย ทรงดำรงฐานะเป็นทั้งกษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกส โดยทรงเป็นกษัตริย์แห่งโปรตุเกสในพระนาม พระเจ้าฟีลิปึที่ 1 (โปรตุเกส: Filipe I) รัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่สเปนสามารถดำรงฐานะความเป็นชาติมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลทางทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายขยายอำนาจของสเปนในรัชสมัยของพระองค์

เฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
ฟีลิปึที่ 1 แห่งโปรตุเกส
พรพบรมสาทิสลักษณ์ราวค.ศ. 1565
พระมหากษัตริย์แห่งสเปน
ครองราชย์16 มกราคม 1556 – 13 กันยายน 1598
(42 ปี 240 วัน)
ก่อนหน้าจักรพรรดิคาร์ลที่ 5
ถัดไปพระเจ้าเฟลิเปที่ 3
พระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสและอัลการ์วึช
ครองราชย์16 เมษายน 1581 –
13 กันยายน 1598
ราชาภิเษก16 เมษายน 1581 ณ ตอมาร์
ก่อนหน้าพระเจ้าเอ็งรีกึ หรือ อังตอนียู (พิพาท)
ถัดไปพระเจ้าฟีลิปึที่ 2
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์
ผ่านสิทธิของพระอัครมเหสี
ครองราชย์25 กรกฎาคม 1554 –
17 พฤศจิกายน 1558
ก่อนหน้าแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ
ถัดไปเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ
ผู้ร่วมในราชสมบัติแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ
พระราชสมภพ21 พฤษภาคม ค.ศ. 1527(1527-05-21)
บายาโดลิด, สเปน
สวรรคต13 กันยายน ค.ศ. 1598(1598-09-13) (71 ปี)
เอลเอสโกเรียล, สเปน
ฝังพระศพเอลเอสโกเรียล, สเปน
คู่อภิเษกมาเรีย มานูเอลา แห่งโปรตุเกส (?-1545)
พระนางเจ้าแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ (1556-1558)
เอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศส (1559-1568)
อันนาแห่งออสเตรีย (1570–1580)
พระราชบุตรการ์โลส เจ้าชายแห่งอัสตูเรียส
อีซาเบลลา คลารา ยูจีเนีย อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย
กาตาลีนา มีกาเอลา ดัชเชสแห่งซาวอย
เฟร์ดีนันด์ เจ้าชายแห่งอัสตูเรียส
เดียโก เจ้าชายแห่งอัสตูเรียส
พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน
ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
พระราชบิดาคาร์ลที่ 5 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชมารดาอิซาเบลลาแห่งโปรตุเกส
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ลายพระอภิไธย

พระราชประวัติก่อนขึ้นครองราชย์

แก้

พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 (Charles, พ.ศ. 2043-พ.ศ. 2131) แห่งราชวงศ์ฮับสบูร์ก และอีซาแบลแห่งโปรตุเกส (Isabella of Portugal, พ.ศ. 2046-พ.ศ. 2082) ประสูติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2070 ที่เมืองบายาโดลิด (Valladolid) จักรพรรดิชาลส์ที่ 5 พระราชบิดาเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเฟลิเปที่ 1 แห่งกัสติยา (Philip I of Castile, พ.ศ. 2021-พ.ศ. 2049) และสมเด็จพระราชินีนาถฆัวนาแห่งกัสติยา (Joanna of Castile, พ.ศ. 2022-พ.ศ. 2098) ส่วนพระนางอิซาเบลลา พระราชมารดาเป็นพระราชธิดาในพระเจ้ามานูแวลที่ 1 แห่งโปรตุเกส (Emanuel of Portugal, พ.ศ. 2012-พ.ศ. 2064) และสมเด็จพระราชินีมาเรีย แห่งอรากอน (Maria of Aragon, พ.ศ. 2025-พ.ศ. 2060) พระขนิษฐาของพระนางโจแอนนา

ขณะทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงได้รับการฝึกในเรื่อง “การวางพระองค์และศิลปะแห่งบุรุษ” (Deportment and Manly Arts) ทำให้ทรงรู้จักการวางพระองค์เป็นอย่างดี และยังโปรดการกีฬาและการล่าสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้การศึกษาทำให้พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการเรียน ดังนั้นตลอดรัชสมัยของพระองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับห้องสมุด ทั้งยังมีการสนับสนุนทุนเล่าเรียนในอาณาจักรของพระองค์อีกด้วย

พระเจ้าเฟลิเป 2 ทรงได้รับการแต่งตั้งจากพระราชบิดาให้เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งอาณาจักรกัสติยา โดยพระราชบิดาทรงต้องการให้พระราชโอรสทรงเรียนรู้การปกครองที่ดี ทั้งจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ยังทรงสอนศาสตร์ด้านการปกครองให้กับพระราชโอรสอีกด้วย นอกจากนี้แล้วตั้งแต่ ค.ศ. 1548 พระเจ้าฟิลิปที่ 2 ได้เสด็จประพาสยังอิตาลีตอนเหนือ เยอรมนี และกลุ่มประเทศต่ำ (เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำในอนาคต

จักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ทรงสละราชสมบัติใน พ.ศ. 2099 และเสด็จไปประทับในอารามแห่งหนึ่งในแคว้นเอซเตรมาดูรา โดยจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ทรงแบ่งดินแดนของอาณาจักรออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก คือ ออสเตรีย โบฮีเมีย และฮังการี ทรงมอบให้พระอนุชา ซึ่งต่อมาทรงได้รับเลือกเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่ 1 (Ferdinand I, พ.ศ. 2046-พ.ศ. 2107) ส่วนดินแดนที่เหลือ คือ ดินแดนกลุ่มประเทศต่ำและสเปน ทรงมอบให้พระราชโอรส คือ พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แต่ถึงแม้ว่าจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 จะทรงสละราชสมบัติไปแล้วก็ยังทรงคอยให้คำแนะนำพระราชโอรสอยู่ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2101

พระราชบุคลิกลักษณะ

แก้

พระองค์ทรงมีรูปร่างเตี้ย พระนลาฏกว้าง พระเนตรสีฟ้าโต พระขนงหนาและยาวเกือบติดกัน พระนาสิกงาม พระโอษฐ์กว้างและริมฝีพระโอษฐ์ล่างค่อนข้างหนา พระมัสสุสั้นไว้เป็นรูปแหลม พระฉวีค่อนข้างซีด และพระเกศาเป็นสีเหลือง พระองค์ทรงมีอากัปกิริยาแข็งตามแบบสเปน แต่มีพระนิสัยที่อ่อนหวานและสุภาพ ถึงแม้พระองค์จะทรงคิดอะไรช้า แต่ก็ทรงมีความสามารถในกิจการที่พระองค์ต้องกระทำ

จักรวรรดิสเปนในรัชสมัยพระเจ้าฟิลิปที่ 2

แก้

จักรพรรดิชาร์ลที่ 5 พระราชบิดาของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ทรงได้รับมรดกเป็นดินแดนหลายส่วนในยุโรปจากฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระราชมารดา คือ

หลังการสละราชสมบัติของจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ใน ค.ศ.1556 ดินแดนของพระองค์ส่วนหนึ่งได้ตกทอดมาสู่พระราชโอรส คือ พระเจ้าฟิลิปที่ 2 ซึ่งนอกจากการได้รับดินแดนเป็นมรดกแล้ว พระเจ้าฟิลิปที่ 2 ยังทรงดำเนินนโยบายขยายอำนาจของสเปน ยังผลให้จักรวรรดิสเปนในรัชสมัยของพระองค์มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก โดยจักรวรรดิสเปนในรัชสมัยของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ประกอบด้วยดินแดนต่างๆ คือ สเปน ดินแดนกลุ่มประเทศต่ำ (Low Countries) อิตาลี ดินแดนในทวีปอเมริกาซึ่งมีอาณาเขตดั้งแต่แม่น้ำรีโอ กรันเด (Rio Grande) ถึงเกาะเตียร์รา เดล ฟวยโก (Tierra del Fuego) หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และโปรตุเกส ทั้งสเปนยังอ้างสิทธิเหนือดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกส คือ ดินแดนในอเมริกาใต้และแอฟริกาอีกด้วย

เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย

แก้
ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
ตราพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1
 

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1
พระราชโอรส/ธิดา
   พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
   มาเรีย
   โจน เจ้าหญิงแห่งโปรตุเกส
   ดอน จอหน์
   มากาเร็ตแห่งปาร์มา
พระเจ้าเฟลิเปที่ 2
พระราชโอรส/ธิดา
   ชาลส์ เจ้าชายแห่งอัสตูเซีย
   อินฟานตา อิซาเบลลา แห่งออสเตรีย
   แคทเธอรีน ดัชเชสแห่งซาวอย
   พระเจ้าเฟลีเปที่ 3 แห่งสเปน
พระเจ้าเฟลีเปที่ 3
พระราชโอรส/ธิดา
   อานน์แห่งออสเตรีย
   พระเจ้าเฟลีเปที่ 4
   มาเรีย แอนนา แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
   อินฟานเต้ การ์โลส์
   เฟอร์ดินานด์
พระเจ้าเฟลีเปที่ 4
พระราชโอรส/ธิดา
   เบาวทาซา เจ้าชายแห่งอัสตูเซีย
   มาเรีย เทเรสแห่งสเปน
   มากาเร็ต
   พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งสเปน
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2

รัชสมัยพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่สเปนมี “อำนาจและอิทธิพลสูงสุดในประวัติศาสตร์โลก” ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงดำเนินนโยบายทางการเมืองและศาสนาควบคู่กันไปโดยตลอด ทรงขยายอำนาจทางการเมืองของสเปน และปราบปรามพวกโปรเตสแตนต์อย่างจริงจัง จากการดำเนินนโยบายดังกล่าวของพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 ทำให้จักรวรรดิสเปนในรัชสมัยของพระองค์มีอาณาเขตกว้างใหญ่อันประกอบไปด้วยดินแดนหลายส่วนในโลกทั้งใน ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ในรัชสมัยของพระองค์มีเหตุการณ์สำคัญ คือ

ผลจากสงครามในรัชสมัยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของสเปน ทั้งการพ่ายแพ้ของกองทัพเรืออาร์มาดาต่อกองทัพเรืออังกฤษยังเป็นจุดที่นำไปสู่ความเสื่อมอำนาจทางทะเลของสเปนในช่วงเวลาต่อมา

เสด็จสวรรคต

แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 2 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2141 ณ พระราชวังเอส เอสกอเรียล พระบรมศพได้รับการฝังในพระราชวังแห่งนี้ร่วมกับพระบรมศพของพระราชบิดาและพระราชมารดา

อ้างอิง

แก้
  1. Geoffrey Parker. The Grand Strategy of Philip II, (2000)
  2. Garret Mattingly. The Armada p. 22, p. 66 ISBN 0-395-08366-4

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

แม่แบบ:ราชวงศ์ฮับส์บรูก์(สเปน ตราพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน)

ก่อนหน้า พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน ถัดไป
การ์โลสที่ 1 แห่งสเปน   กษัตริย์แห่งสเปน
(ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค)

(ค.ศ. 1556 - ค.ศ. 1598)
  เฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน
อันโตนีโอที่ 1 แห่งโปรตุเกส   กษัตริย์แห่งโปรตุเกสและแอลการ์ฟ
(ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค)

(ค.ศ. 1556 - ค.ศ. 1598)
  เฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน
แมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ
ครองราชย์โดยลำพัง
  กษัตริย์แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์
ครองบัลลังก์ร่วมกับพระนางเจ้าแมรีที่ 1 (ราชวงศ์ทิวดอร์)

(ค.ศ. 1554 - ค.ศ. 1558)
  เอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ