พระเจ้าบอลด์วินที่ 2 แห่งเยรูซาเลม

พระเจ้าบอลด์วินที่ 2 แห่งเยรูซาเลม เดิม บอลด์วินที่ 2 เคานท์แห่งเอเดสสา เมื่อประสูติ บอลด์วินแห่งเรเธล (อังกฤษ: Baldwin II of Jerusalem หรือ Baldwin II of Edessa หรือบางครั้งก็เรียกกันว่า Baldwin of Bourcq) (สวรรคต 21 สิงหาคม ค.ศ. 1131) ทรงเป็นเคานท์แห่งเอเดสสาคนที่สองมาก่อนที่จะขึ้นครองราชย์เป็นประมุของค์ที่สามแห่งราชอาณาจักรเยรูซาเลมที่ครองราชย์ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1118 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1131

พระเจ้าบอลด์วินที่ 2 แห่งเยรูซาเลม
ครองราชย์14 เมษายน ค.ศ. 1118 - 21 สิงหาคม ค.ศ. 1131
ราชาภิเษก14 เมษายน ค.ศ. 1118
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าบอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชินีนาถเมลิเซนด์แห่งเยรูซาเลม
สวรรคต21 สิงหาคม ค.ศ. 1131
เยรูซาเลม
พระเจ้าบอลด์วินที่ 2 แห่งเยรูซาเลม
พระราชบิดาฮิวจ์ที่ 1 เคานท์แห่งเรเธล
พระราชมารดาMelisende of Montlhéry

อ้างอิง แก้

  • William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, trans. E. A. Babcock and A. C. Krey. Columbia University Press, 1943.
  • Hans Mayer, The Crusades. Oxford University Press, 1965.
  • Alan V. Murray, The Crusader Kingdom of Jerusalem: A Dynastic History 1099-1125. Prosopographia & Genealogia, 2000.
  • Steven Runciman, A History of the Crusades, Vol. II: The Kingdom of Jerusalem. Cambridge University Press, 1952.

ดูเพิ่ม แก้