พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์ (พ.ศ. 2359 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ มีพระโสทรเชษฐภคินี คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงเดือน (พ.ศ. 2354—2414)[1][2] พระองค์เจ้าแสงจันทร์ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นพนักงานพระสุคนธ์[3]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ25 กรกฎาคม พ.ศ. 2359
สิ้นพระชนม์2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421 (62 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ ในรัชกาลที่ 3

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421[3] ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิริพระชันษา 62 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2422[3]

พระอิสริยยศ

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
พระองค์เจ้าแสงจันทร์
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
  • พ.ศ. 2359 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 : หม่อมเจ้าแสงจันทร์
  • 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 – 2 เมษายน พ.ศ. 2394 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์
  • 2 เมษายน พ.ศ. 2394 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421 : พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์
  • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 38. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2015-03-26.
  2. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์. 2554, หน้า 274-275
  3. 3.0 3.1 3.2 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 41. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2015-03-26.