พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร หรือ พระองค์เจ้าหญิงสุภาภรณ์ (พ.ศ. 2341 - พ.ศ. 2360) พระราชธิดาพระองค์ที่ 41 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสุภาธร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ประสูติพ.ศ. 2341
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2360
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก

พระประวัติ แก้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร ประสูติเมื่อพ.ศ. 2341[1] เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก ธิดาเจ้านันทเสน แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์

พระนาม สุภาธร นั้นสมเด็จพระพนรัตน (แก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นผู้ตั้งถวาย โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์กลอน พระนามพระเจ้าลูกเธอที่สมเด็จพระพนรัตน (แก้ว) ตั้งถวายไว้ว่า[2]

อรุโณทัย อภัยทัต ฉัตร ไกรสร
สุริยวงศ์ สุริยา ดารากร
ศศิธร คันธรส วาสุกรี
สุทัศน์ อุบล มณฑา
ดวงสุดา ดวงจักร มณีศรี
ธิดา กุณฑล ฉิมพลี
กระษัตรี จงกล สุภาธร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2360 พระชันษา 19 ปี[1]

พระอิสริยยศ แก้

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
  • พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุภาธร (พ.ศ. 2341 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
  • พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสุภาธร 7 กันยายน พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2360)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร (พระนามหลังการสิ้นพระชนม์)

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 19. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2013-12-30.
  2. "เวียงวัง ตอนที่ 187 : พระเจ้าลูกยาเธอ". เด็กดี. 15 เมษายน 2553. สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)