พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 — 26 ตุลาคม พ.ศ. 2461) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่ม เมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ แรม 13 ค่ำ ปีขาล โทศก จ.ศ. 1252 ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2434) ชาววังออกพระนามว่า "เสด็จพระองค์เล็ก"[1] มีพระโสทรเชษฐภคินีพระองค์เดียว คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา พระองค์สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้วยพระโรคปัปผาสะ (ปอด) พิการเมื่อวันเสาร์ เดือน 11 แรม 6 ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จุลศักราช 1280 ตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2461 เวลา 12.20 น. ที่พระตำหนักในพระราชวังดุสิต สิริพระชันษา 29 ปี ต่อมาเวลา 21.00 น. วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน มายังพระตำหนักพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี เพื่อพระราชทานน้ำสรงพระศพ[2]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นเอก
เสด็จพระองค์สุจิตรา.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 5
ประสูติ6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434
สิ้นพระชนม์26 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (27 ปี)

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
  • 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2461 : พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
  • 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 : พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
  • 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "100 ปี คุณหญิงสุรพันธ์เสนี (นิ่ง บุนนาค) คนมรดก 5 แผ่นดิน ตอนที่ 2". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. ข่าวสิ้นพระชนม์
  3. ราชกิจจานุเบกษา, วันที่ ๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐, เล่ม 28, 12 พฤศจิกายน ร.ศ. 130, หน้า 1797
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน, เล่ม 25, ตอน 39, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2451, หน้า 1153
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ฝ่ายใน, เล่ม 29, ตอน 0 ง, 22 มกราคม พ.ศ. 2455, หน้า 2444

ราชตระกูลแก้ไข

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระอัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระอัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พระมารดา:
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 5
พระอัยกาฝ่ายพระมารดา:
พระมงคลรัตน์ราชมนตรี (ช่วง ไกรฤกษ์)
พระปัยกาฝ่ายพระมารดา:
พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน ไกรฤกษ์)
พระปัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
ไม่มีข้อมูล
พระอัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
ไข่ ไกรฤกษ์
พระปัยกาฝ่ายพระมารดา:
อยู่ เจ้ากรมไม้สูง
พระปัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
แจ่ม

อ้างอิงแก้ไข

  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-0056-50-8