พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี (12 มิถุนายน พ.ศ. 2415 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2469) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสุด ในรัชกาลที่ 5

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาสุด ในรัชกาลที่ 5
ประสูติ12 มิถุนายน พ.ศ. 2415 พระบรมมหาราชวัง ประเทศสยาม
สิ้นพระชนม์18 สิงหาคม พ.ศ. 2469 (54 ปี)
พระบรมมหาราชวัง ประเทศสยาม

พระประวัติแก้ไข

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสุด ในรัชกาลที่ 5 (ธิดาพระยาสุรินทรราชเสนี (จั่น) กับคุณหญิงกลิ่น) เมื่อวันพุธ ขึ้น 7 ค้ำ เดือน 8 ปฐมาษาฒ ปีวอก ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2415 โดยเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกที่ประสูติใน “เศวตฉัตร”

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคพระหทัย (หัวใจ) และ พระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) พิการเมื่อเวลา 8.25 น. ที่ตำหนักใน พระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2469 สิริพระชันษา 54 พรรษา ต่อมาในเวลา 18.00 น. วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจาก พระที่นั่งอัมพรสถาน มายังพระบรมมหาราชวังเพื่อพระราชทานน้ำสรงพระศพ[1] พระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ณ พระเมรุท้องสนามหลวง [2]

 
พระองค์เจ้าวรลักษณาวดีเมื่อทรงพระเยาว์

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี (12 มิถุนายน พ.ศ. 2415 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
  • พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2469)

ภายหลังการสิ้นพระชนม์

  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข่าวสิ้นพระชนม์
  2. ราชกิจจานุเบกษา,การพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร และ พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี ณ พระเมรุท้องสนามหลวง เล่ม 45, ตอน ง, 3 มิถุนายน พ.ศ. 2471, หน้า 774
  3. ราชกิจจานุเบกษา, วันที่ 9 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร ศก 130, เล่ม 28, 12 พฤศจิกายน ร.ศ. 130, หน้า 1795
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน, เล่ม 25, ตอน 39, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2451, หน้า 1153
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ฝ่ายใน, เล่ม 29, ตอน 0 ง, 22 มกราคม พ.ศ. 2455, หน้า 2444
  • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2