พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ (พ.ศ. 2326 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2363) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายทับทิม ประสูติเมื่อปีเถาะ เบญจศก จุลศักราช 1145 ตรงกับ พ.ศ. 2326 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทา และเป็นองค์ต้นราชสกุล อินทรางกูร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติพ.ศ. 2326
สิ้นพระชนม์2 มิถุนายน พ.ศ. 2363
พระบุตร8 องค์
ราชสกุลอินทรางกูร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาจันทา ในรัชกาลที่ 1
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

ในปี พ.ศ. 2356 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น "กรมหมื่นอินทรพิพิธ" และทรงได้ว่าการกรมคชบาล และกรมช่างแสงใหญ่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ เดือน 7 แรม 6 ค่ำ ปีมะโรง โทศก จุลศักราช 1182 ตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2363 สิริพระชันษา 37 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พระโอรส-พระธิดา

แก้
  • หม่อมเจ้าชายร้าย อินทรางกูร (พ.ศ. 2359 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2431)
  • หม่อมเจ้าชายสวน อินทรางกูร (พ.ศ. 2363 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2432)
  • หม่อมเจ้าชายกลาง อินทรางกูร
  • หม่อมเจ้าชายสราญ อินทรางกูร
  • หม่อมเจ้าชายน้อย อินทรางกูร
  • หม่อมเจ้าชายถนอม อินทรางกูร (พระราชทานเพลิง 25 เมษายน พ.ศ. 2447)
  • หม่อมเจ้าหญิง อินทรางกูร
  • หม่อมเจ้าชายปาน อินทรางกูร

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ ถัดไป
ไม่มีข้อมูล   ผู้กำกับกรมพระคชบาล
((รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช))
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์