พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2335 - พ.ศ. 2391) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าดารากร ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 8 ขึ้น 12 ค่ำ ปีชวด จัตวาศก จุลศักราช 1154 ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2335 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ และเป็นองค์ต้นราชสกุล ดารากร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ30 มิถุนายน พ.ศ. 2335
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2391
พระบุตร9 องค์
ราชสกุลดารากร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ ในรัชกาลที่ 1
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

ในปี พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นศรีสุเทพ และโปรดให้กำกับกรมช่างสิบหมู่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ สิ้นพระชนม์เมื่อปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช 1210 ตรงกับปี พ.ศ. 2391 สิริพระชันษา 56 ปี

พระโอรส-พระธิดา

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8