เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2335 - พ.ศ. 2391) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าดารากร ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 8 ขึ้น 12 ค่ำ ปีชวด จัตวาศก จุลศักราช 1154 ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2335 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ และเป็นองค์ต้น

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระบุตร9 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่
ประสูติ30 มิถุนายน พ.ศ. 2335
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2391

ในปี พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นศรีสุเทพ และโปรดให้กำกับกรมช่างสิบหมู่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ สิ้นพระชนม์เมื่อปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช 1210 ตรงกับปี พ.ศ. 2391 สิริพระชันษา 56 ปี

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

  • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ ดารากร
  • หม่อมเจ้าหญิงถัด ดารากร
  • หม่อมเจ้าหญิงทิน ดารากร
  • หม่อมเจ้าชายสิริ ดารากร (พ.ศ. 2368 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420)
  • หม่อมเจ้าชายน้อย ดารากร (พ.ศ. 2375 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434)
  • หม่อมเจ้าชายจันทร์ ดารากร (ต่อมาคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ; 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2454)
  • หม่อมเจ้าชายก้อน ดารากร
  • หม่อมเจ้าหญิงโกสุมภ์ สุริยกุล (ดารากร)
  • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ ดารากร

อ้างอิงแก้ไข

  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8


คำเตือน: หลักเรียงลำดับปริยาย "2335" ได้ลบล้างหลักเรียงลำดับปริยาย "ศรีสุเทพ" ที่มีอยู่ก่อนหน้า