พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2330 - 12 เมษายน พ.ศ. 2368) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าทับ ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 3 แรม 14 ค่ำ ปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช 1148 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2329 (ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2330) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อย และเป็นองค์ต้นราชสกุล ทัพพะกุล

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2330
สิ้นพระชนม์12 เมษายน พ.ศ. 2368 (38 ปี)
พระบุตร6 องค์
ราชสกุลทัพพะกุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาน้อย ในรัชกาลที่ 1

ในปี พ.ศ. 2356 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นจิตรภักดี และโปรดให้กำกับกรมช่างสิบหมู่และกรมช่างหล่อ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี สิ้นพระชนม์เมื่อวันอังคาร เดือน 5 แรม 10 ค่ำ ปีระกา สัปตศก จุลศักราช 1187 ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2368 สิริพระชันษา 38 ปี

พระโอรสและพระธิดา แก้

 • หม่อมเจ้าหญิงไภ ทัพพะกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ ทัพพะกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงขาว ทัพพะกุล (ไม่มีข้อมูล - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2453)
 • หม่อมเจ้าหญิงหนูเล็ก ทัพพะกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงกลับเมฆ ทัพพะกุล (พ.ศ. 2368 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2421)
 • หม่อมเจ้าชาย (ไม่ทราบพระนาม) ทัพพะกุล

พระเกียรติยศ แก้

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ แก้

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับ (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2330 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทับ (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2356)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นจิตรภักดี (พ.ศ. 2356 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - ปัจจุบัน)

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8