พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายสุริยา ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 12 แรม 1 ค่ำ ปีระกา เอกศก จุลศักราช 1151 ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ และเป็นต้น

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระบุตร32 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ ในรัชกาลที่ 1
ประสูติ3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332
สิ้นพระชนม์26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397 (65 ปี)

ในปี พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นรามอิศเรศร และโปรดให้ว่าราชการความรับสั่งและความฎีกา ต่อมาวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนกรมขึ้นเป็น กรมขุนรามอิศเรศร[1] และในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนกรมขึ้นเป็น กรมพระรามอิศเรศร สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุลยเดชบดินทร นรินทรบพิตร[2]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาล ฉศก จุลศักราช 1216 ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397 สิริพระชันษา 65 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2398[3]

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 7 กันยายน พ.ศ. 2448)
 • หม่อมเจ้าชายหนู สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงกลาง สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงประไภ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงพยอม สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 15 เมษายน พ.ศ. 2452)
 • หม่อมเจ้าหญิงหรีด สุริยกุล (พ.ศ. 2374 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2434)
 • หม่อมเจ้าชายสุนทรรส สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายประทม สุริยกุล (พ.ศ. 2375 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2428)[4]
 • หม่อมเจ้าหญิงริต สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายนิ่ม สุริยกุล (พ.ศ. 2380 - 4 กันยายน พ.ศ. 2421)
 • หม่อมเจ้าหญิงเสงี่ยม สุริยกุล (พ.ศ. 2380 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2459)
 • หม่อมเจ้าหญิงถนอม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสงสาร สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2446)
 • หม่อมเจ้าหญิงเครือวัน สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงลม้าย สุริยกุล (พ.ศ. 2384 - 2 กันยายน พ.ศ. 2460)
 • หม่อมเจ้าชายเจ๊ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสุ่ม สุริยกุล (พ.ศ. 2387 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457)
 • หม่อมเจ้าชายหนู สุริยกุล (พ.ศ. 2390 - 4 มกราคม พ.ศ. 2462)
 • หม่อมเจ้าชายจำเริญ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายภุชฌงค์ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสวัสดิ สุริยกุล (พ.ศ. 2393 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2420)
 • หม่อมเจ้าชายจัน สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงกลิ่น สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429)
 • หม่อมเจ้าหญิงเป้า สุริยกุล (10 มิถุนายน พ.ศ. 2394 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463)
 • หม่อมเจ้าหญิงชุ่ม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงพร้อม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายอินทนิล สุริยกุล มีธิดา คือ
  • หม่อมราชวงศ์หญิงละม้าย สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายสุด สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายถมยา สุริยกุล มีโอรส คือ
  • หม่อมราชวงศ์ร้าย สุริยกุล มีบุตร คือ
   • หลวงวรภักดิ์ภูบาล (หม่อมหลวงอาจ สุริยกุล)
 • หม่อมเจ้าชายทับทิม สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - สมัยรัชกาลที่ 5) มีโอรสและธิดา ได้แก่
  • เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ประดับ สุริยกุล ในรัชกาลที่ 5
  • หม่อมราชวงศ์คล้อย สุริยกุล สมรสกับจิ๋ว (สกุลเดิม ธนภูมิ) มีธิดา คือ
   • หม่อมหลวงทรัพย์ สุริยกุล[5]

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยา (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยา (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นรามอิศเรศร (พ.ศ. 2367 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นรามอิศเรศร (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2375)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนรามอิศเรศร (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุลยเดชบดินทร นรินทรบพิตร (1 สิงหาคม พ.ศ. 2394 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
 1. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓ : ๗๑. กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงประชวรสวรรคต
 2. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔ : ๑๒. ตั้งกรมเจ้านาย
 3. ราชสกุลวงศ์, หน้า 15
 4. "ข่าวพระราชทานเพลิง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1 (54): 477. 22 มกราคม พ.ศ. 2428.
 5. หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงทรัพย์ สุริยกุล
บรรณานุกรม
 • ทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (พ.ศ. 2481). "พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่-๓". ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561. Check date values in: |date= (help) [ที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงวงษานุประพัทธ์ (ตาด สนิทวงศ์ ณอยุธยา)]
 • ทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (พ.ศ. 2477). "พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔". ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561. Check date values in: |date= (help) [ที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงธรรมสารเนติ (อบ บุนนาค)]
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า 18-20. ISBN 974-221-818-8
 • สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. ISBN 978-974-417-594-6