พระเจ้าตูอิตาตูอิ

สมเด็จพระเจ้าตูอิตาตูอิ (ตองงา: Tuʻitātui) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 11 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์มีพระชนม์ชีพอยู่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 พระนามของพระองค์มีความหมายว่ากษัตริย์ผู้ตีเข่า ในรัชสมัยของพระองค์ถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิตูอีโตงา และมีการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นพระราชบิดาของตูอีโตงาถึง 2 พระองค์อีกด้วย

พระเจ้าตูอิตาตูอิ
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าตูอิตาตูอิ
พระอิสริยยศตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
ราชวงศ์ตูอีโตงา
ครองราชย์ช่วงเวลาประมาณ ค.ศ. 1100
บรมราชาภิเษกช่วงเวลาประมาณ ค.ศ. 1100
รัชกาลไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระเจ้าโมโม
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าตาลาตามา
พระศพมาโลโป
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าโมโม
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีนูอา
พระมเหสีสมเด็จพระราชินีนูอาที่่ 2
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าตาลาตามา
สมเด็จพระเจ้าตาลาอิฮาอะเปเป
เจ้าชายอูงา
เจ้าชายอาฟูลูงา
เจ้าชายซีนา
เจ้าหญิงฟาตาเฟหิ (ตูอีโตงาเฟฟีเน)

พระราชประวัติแก้ไข

พระราชกรณียกิจแก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". Royalark. 14 January 2014.
ก่อนหน้า พระเจ้าตูอิตาตูอิ ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าโมโม    
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
(ช่วงเวลาประมาณ ค.ศ. 1100)
  สมเด็จพระเจ้าตาลาตามา