พระเจ้าตูอิตาตูอิ

สมเด็จพระเจ้าตูอิตาตูอิ (ตองงา: Tuʻitātui) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 11 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์มีพระชนม์ชีพอยู่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 พระนามของพระองค์มีความหมายว่ากษัตริย์ผู้ตีเข่า ในรัชสมัยของพระองค์ถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิตูอีโตงา และมีการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นพระราชบิดาของตูอีโตงาถึง 2 พระองค์อีกด้วย

พระเจ้าตูอิตาตูอิ

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าตูอิตาตูอิ
พระอิสริยยศ ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
ราชวงศ์ ตูอีโตงา
ครองราชย์ ช่วงเวลาประมาณ ค.ศ. 1100
บรมราชาภิเษก ช่วงเวลาประมาณ ค.ศ. 1100
รัชกาล ไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าโมโม
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าตาลาตามา
พระศพ มาโลโป
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าโมโม
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีนูอา
พระมเหสี สมเด็จพระราชินีนูอาที่่ 2
พระราชบุตร สมเด็จพระเจ้าตาลาตามา
สมเด็จพระเจ้าตาลาอิฮาอะเปเป
เจ้าชายอูงา
เจ้าชายอาฟูลูงา
เจ้าชายซีนา
เจ้าหญิงฟาตาเฟหิ (ตูอีโตงาเฟฟีเน)

พระราชประวัติแก้ไข

พระราชกรณียกิจแก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". Royalark. 14 January 2014.
ก่อนหน้า พระเจ้าตูอิตาตูอิ ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าโมโม    
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
(ช่วงเวลาประมาณ ค.ศ. 1100)
  สมเด็จพระเจ้าตาลาตามา