พระเจ้าซาบาน (Saban) (ค.ศ. 234-ค.ศ. 234)กษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งอาณาจักรแพกเจหนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลี ทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. 234-234

พระเจ้าซาบาน
ฮันกึล사반왕, 사비왕, 사이왕
ฮันจา沙伴王, 沙沸王, 沙伊王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงSaban-wang

พระเจ้าซาบาน เป็นพระโอรสของพระเจ้ากูซู พระองค์ได้ครองราชย์ต่อจากพระบิดาหลังจากพระบิดาสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.234 ในบันทึกซัมกุกยูซานั้นกล่าวว่า ในรัชสมัยของพระองค์นั้น อาณาจักรแพกเจได้เริ่มใช้กฎหมายแล้วซึ่งพระองค์เป็นผู้ออกกฎหมาย ในสมัยของพระองค์ ตระกูลจิน และ ตระกูลแฮ ได้ขยายอำนาจทั่วทั้งราชสำนักแพกเจ ทำให้พระองค์ถูกลอบปรงพระชนม์ ทำให้พระองค์ได้ครองบัลลังก์เพียงปีเดียว

แต่ในสมัยของพระเจ้าซาบานนั้น ได้มีการเจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในยุคโคะฟุง ยามาโตะ โดยส่ง ชินเซน โชจิโรกุก มาและอาณาจักรแพกเจได้ส่งพระสงฆ์ไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธ ต่มาหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระอนุชาของพระเจ้าโชโก ได้ขึ้นบัลลังก์ พระนามว่า พระเจ้าโกอี


ก่อนหน้า พระเจ้าซาบาน ถัดไป
พระเจ้ากูซู กษัตริย์ิแห่งแพกเจ
(พ.ศ. 777 - พ.ศ. 777)
พระเจ้าโกอี|}