ครองราชย์ปีค.ศ.1274-1308 เทียบเป็นพ.ศ. 1817-1851 เจ้าชุงนยอลเป็นพระโอรสของพระเจ้าวอนจง พระองค์เป็นเจ้าราชวงศ์โครยอพระองค์แรกที่ใช้พระนามต่อท้ายว่า อ๋อง ซึ่งแปลว่า ผู้ครองแค้วนจากความเห็นชอบของกุบไลข่าน พระองค์ทรงอภิเสกกับธิดาของกุบไลข่าน และถือประเพณีของราชวงศ์หยวนที่เจ้าราชวงศ์โครยอจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงราชวงศ์หยวน นับจากนั้นเชื้อพระวงศ์รุ่นใหม่จะต้องใช้ชื่อที่เป็นภาษามองโกลด้วยพร้อมกับต้องถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่เมืองดา เพื่อเรียนรู้ประเพณีต่างๆของราชวงศ์หยวนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ


ก่อนหน้า พระเจ้าชุงนยอล ถัดไป
พระเจ้าคังจง เจ้าผู้ครองแคว้นโครยอ
(พ.ศ. 1756 - พ.ศ. 1802)
พระเจ้าฮึยจง|}