พระเจ้าชาร์ลที่ 8 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 แห่งฝรั่งเศส (อังกฤษ: Charles VIII of France หรือรู้จักกันในภาษาฝรั่งเศส: Charles VIII l'Affable) (30 มิถุนายน ค.ศ. 1470 - 7 เมษายน ค.ศ. 1498) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแห่งราชวงศ์วาลัวส์ ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1483 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1498 รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยของการทำศึกในสงครามอิตาลีซึ่งเป็นสงครามใหญ่ของต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16

พระเจ้าชาร์ลที่ 8 แห่งฝรั่งเศส
Charles VIII Ecole Francaise 16th century Musee de Conde Chantilly.jpg
พระปรมาภิไธยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 แห่งฝรั่งเศส
ราชวงศ์วาลัวส์
ครองราชย์30 สิงหาคม ค.ศ. 1483 - 7 เมษายน ค.ศ. 1498
บรมราชาภิเษก30 พฤษภาคม ค.ศ. 1484
รัชกาลก่อนพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 แห่งฝรั่งเศส
รัชกาลถัดไปพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 แห่งฝรั่งเศส
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ30 มิถุนายน ค.ศ. 1470
วังอังบัวส์ ในประเทศฝรั่งเศส
สวรรคต7 เมษายน ค.ศ. 1498
วังอังบัวส์ ในประเทศฝรั่งเศส
พระราชบิดาพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 แห่งฝรั่งเศส
พระราชมารดาชาร์ล็อตต์แห่งซาวอย สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พระอัครมเหสีแอนน์แห่งบริตานี สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1470 ที่วังอังบัวส์ในประเทศฝรั่งเศส พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์เดียวที่รอดมาได้ในพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 แห่งฝรั่งเศส และ พระราชินีชาร์ล็อตต์ พระเจ้าชาร์ลส์เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาเมื่อพระชนมายุได้ 13 พระสุขภาพพลานามัยของพระองค์ไม่สมบูรณ์นักและทรงได้รับการบรรยายว่าไม่มีพระลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการปกครองแผ่นดิน ระหว่างที่ยังทรงพระเยาว์หน้าที่การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ตกไปเป็นของพระเชษฐภคินีแอนน์แห่งฝรั่งเศส ดัชเชสแห่งบูร์บองผู้ทรงเป็นสตรีผู้มีความเฉลียวฉลาดและความสามารถที่ทรงได้รับการบรรยายโดยพระราชบิดาว่าทรงเป็น “ผู้ที่บ้าน้อยที่สุดในฝรั่งเศส” แอนน์แห่งฝรั่งเศสและสามีปิแยร์ที่ 2 ดยุคแห่งบูร์บองทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์จนปี ค.ศ. 1491

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 ทรงเสกสมรสกับแอนน์แห่งบริตานีธิดาของฟรองซัวส์ที่ 2 ดยุคแห่งบริตานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1491

อ้างอิงแก้ไข

  • Taylor, Frederick Lewis. The Art of War in Italy, 1494–1529. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1973. ISBN 0-8371-5025-6

ดูเพิ่มแก้ไข