พระเจ้าชังซูแห่งโคกูรยอ

พระเจ้าชังซู (ค.ศ. 394-491)[1] เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 20 แห่งอาณาจักรโกคูรยอ เหนือสุดของ สามราชอาณาจักรเกาหลี พระองค์ประสูติในปี ค.ศ. 394 เป็นโอรสองค์โตของ พระเจ้าควังแกโทมหาราช พระองค์เป็นเจ้าชายรัชทายาทในปี ค.ศ. 408 และเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 413 พระองค์ขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อพระชนมายุ 19 พรรษา

พระเจ้าชังซู
ฮันกึล
장수왕
ฮันจา
長壽王

อ้างอิงแก้ไข

  1. Corfield, Justin (2014). Historical Dictionary of Pyongyang. Anthem Press. p. XV. ISBN 9781783083411. สืบค้นเมื่อ 2 February 2016.
ก่อนหน้า พระเจ้าชังซูแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้าควังแกโทมหาราช   จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
(พ.ศ. 956 - พ.ศ. 1033)
  พระเจ้ามุนจามย็อง|}