พระเจ้าฉินเซี่ยวเหวิน

พระเจ้าฉินเซี่ยวเหวิน (303–251 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นพระมหากษัตริย์ฉิน ผู้ครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อ 251 ปีก่อนคริสต์ศักราช พระองค์เป็นพระอัยกาของจิ๋นซีฮ่องเต้

พระเจ้าฉินเซี่ยวเหวิน
秦孝文王
ครองราชย์12 พฤศจิกายน 251 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 14 พฤศจิกายน 251 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ก่อนหน้าพระเจ้าฉินเจ้าเซียง
ถัดไปพระเจ้าฉินจฺวังเซียง
ประสูติ303 ปีก่อนคริสต์ศักราช
สวรรคต251 ปีก่อนคริสต์ศักราช (พระชันษา 51–52 ปี)
คู่อภิเษกพระพันปีหัวหยาง
พระพันปีเซี่ย
พระราชบุตรพระเจ้าฉินจฺวังเซียง
พระนามเต็ม
ตระกูล: หยิง (嬴)
พระนาม: จู้ (柱)
พระราชบิดาพระเจ้าฉินเจ้าเซียง
พระราชมารดาพระพันปีถัง

ฉินเซี่ยวเหวิน เป็นพระโอรสในพระเจ้าฉินเจ้าเซียงและพระนางถัง และเป็นพระราชนัดดาพระพันปีซ่วน ปกครองรัฐฉินเป็นเวลาไม่ถึงหนึ่งปี และสิ้นพระชนม์สามวันหลังพระราชพิธีราชาภิเษก ซึ่งก่อให้เกิดทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับการครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ของพระองค์ ข้อสันนิษฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือพระองค์มีพระชนมายุมากเมื่อขึ้นครองบัลลังก์ ซึ่งพระราชบิดาของพระองค์ปกครองนานกว่า 50 ปี[1] อย่างไรก็ตามมีทฤษฎีสมคบคิด ที่ว่าลฺหวี่ ปู้เหวย์วางยาพิษหรือลอบปลงพระชนม์ เพื่อสถาปนากษัตริย์องค์ต่อไปคือพระเจ้าฉินจฺวังเซียงขึ้นสู่บัลลังก์ ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่า พระเจ้าฉินจฺวังเซียง ครองราชย์ได้เพียง 3 ปี[2]

อ้างอิง แก้

  1. Nicola Di Cosmo, The Northern Frontier in Pre-Imperial China//The Cambridge History of Ancient China, p. 961
  2. Sellman, James D. "The Spring and Autumn Annals of Master Lu", in Great Thinkers of the Eastern World, Ian McGreal, ed. New York: Harper Collins, 1995:39.