พระเจ้าเกออร์คที่ 5 แห่งฮันโนเฟอร์

พระเจ้าเกออร์คที่ 5 แห่งฮันโนเฟอร์ (Georg Friedrich Alexander Karl Ernst August; 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1819 – 12 มิถุนายน ค.ศ. 1878) เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของฮันโนเฟอร์ พระราชบุตรองค์เดียวและผู้สืบสกุลของกษัตริย์แอ็นสท์ เอากุสท์ รัชกาลของเกออร์คที่ 5 สิ้นสุดลงด้วยสงครามออสโตร-ปรัสเซียหลังจากนั้นปรัสเซีย ก็ผนวกฮันโนเวอร์

เกออร์คที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งฮันโนเฟอร์
ครองราชย์18 พฤศจิกายน 1851 –
20 กันยายน 1866
ก่อนหน้าแอ็นสท์ เอากุสท์ที่ 1
ถัดไปราชาธิปไตยถูกล้มเลิก
พระราชสมภพ27 พฤษภาคม ค.ศ. 1819(1819-05-27)
เบอร์ลิน ราชอาณาจักรปรัสเซีย
สวรรคต12 มิถุนายน ค.ศ. 1878(1878-06-12) (59 ปี)
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ฝังพระศพ24 มิถุนายน ค.ศ. 1878
โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ ปราสาทวินด์เซอร์ วินด์เซอร์ บาร์กเชอร์
มเหสีมารีแห่งซัคเซิน-อัลเทินบวร์ค
พระราชบุตร
พระนามเต็ม
เยอรมัน: เกออร์ค ฟรีดริช อเล็คซันเดอร์ คาร์ล แอ็นสท์ เอากุสท์
อังกฤษ: จอร์จ เฟรเดอริก อเล็กซานเดอร์ ชาลส์ เออร์เนต ออกุสตุส
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
พระราชบิดาพระเจ้าแอ็นสท์ เอากุสท์ที่ 1 แห่งฮันโนเฟอร์
พระราชมารดาฟรีเดอรีเคอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
ศาสนาโปรเตสแตนต์
ลายพระอภิไธย

อ้างอิง

แก้