พระเจ้าค็อนราทที่ 1 แห่งเยอรมนี

พระเจ้าค็อนราทที่ 1 (เยอรมัน: Konrad I) หรือ ค็อนราทผู้เยาว์ เป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรแฟรงก์ตะวันออกผู้ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 911 ถึง ค.ศ. 918 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแฟรงก์ตะวันออกพระองค์แรกที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กาโรแล็งเฌียง แต่ได้รับการยกขึ้นให้เป็นกษัตริย์จากชนชั้นสูงซึ่งปกครองดัชชีแว่นแคว้น (stem duchies) ต่างๆ ในอาณาจักรแฟรงก์ตะวันออก หลังการสวรรคตของพระเจ้าลุดวิจที่ 4 แห่งเยอรมนี แม้จะไม่ได้มีเชื้อสายเจ้านายกาโรแล็งเฌียง พระองค์ก็เป็นคนชาติพันธ์ุแฟรงก์ และมียศเป็นดยุกแห่งฟรังโกเนีย (1 ใน 5 ดัชชีแว่นแคว้นของอาณาจักรแฟรงก์ตะวันออก) มาก่อน

ค็อนราทที่ 1
Conrad's seal
กษัตริย์แห่งแฟรงก์ตะวันออก
ครองราชย์10 พฤศจิกายน 911 – 23 ธันวาคม 918
ก่อนหน้าพระเจ้าลุดวิจที่ 4
ถัดไปพระเจ้าไฮน์ริชที่ 1
ดยุกแห่งฟรังโกเนีย
ครองราชย์27 กุมภาพันธ์ 906 – 23 ธันวาคม 918
ก่อนหน้าค็อนราท
ถัดไปแอร์เบอร์ฮาร์ด
ประสูติค.ศ. 881
สวรรคต23 ธันวาคม ค.ศ. 918
ชายาคูนิจอุนเดอแห่งชวาเบิน
ราชวงศ์ค็อนราท
พระราชบิดาค็อนราท ดยุกแห่งทือริงเงิน
พระราชมารดาGlismut
ศาสนาโรมันคาทอลิก

เนื่องจากพระเจ้าค็อนราทที่ 1 เคยเป็นหนึ่งในดยุกที่ปกครองดัชชีแว่นแคว้นทั้งห้าของแฟรงก์ตะวันออกมาก่อน จึงทรงประสบความยากลำบากอย่างมากในการวางรากฐานอำนาจเพื่อปกครองเหนือดยุกคนอื่นๆ รัชกาลของพระองค์สะท้อนถึงความขัดแย้งภายในที่รุนแรงไม่ต่างไปจากส่วนอื่นๆ ของจักรวรรดิกาโรแล็งเฌียงในยุคนั้น ฯ ดยุกไฮน์ริชแห่งซัคเซินก่อการกบฏต่อพระองค์อยู่จนถึงปี ค.ศ. 915 แม้แต่ดยุกแห่งแคว้นชวาเบิน พี่เขยของพระองค์เองก็ก่อการลุกฮือขึ้นต่อต้านพระองค์ ค็อนราทที่ 1 สั่งประหารชีวิตดยุกแห่งชวาเบินในปี ค.ศ. 917 แต่พระองค์เองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในการทำสงครามกับ อาร์นุลฟ์ (Arnulf) ดยุกแห่งบาวาเรีย และสิ้นพระชนม์จากพิษบาดแผลในวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 918