พระเจ้ากึนกูซู

พระเจ้ากึนกูซู (Geun-gusu-wang) (r. 375-384)กษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งอาณาจักรแพกเจหนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลี เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากึนโชโก กษัตริย์พระองค์ที่ 13 และเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชิมนยูกษัตริย์พระองค์ที่ 15 และพระเจ้าจินซากษัตริย์พระองค์ที่ 16

พระเจ้ากึนกูซู
ชื่อเกิด
ฮันกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Su
เอ็มอาร์Su
พระเจ้ากึนกูซู
ฮันจา近仇首王


พระราชประวัติแก้ไข

ในปี ค.ศ. 369 องค์ชายรัชทายาทกึนกูซูได้นำทัพบุกอาณาจักรโกคูรยอ โดยบุกเมืองเปียงยางและเมืองซูกุกซอง ในปี ค.ศ. 371 ได้สังหารพระเจ้าโกกุกวอนแห่งอาณาจักรโกคูรยอ ทำการกวาดต้อนชาวโกคูรยอจำนวน 5,000 คนมายังอาณาจักรแพกเจ

พระเจ้ากึนกูซูทรงสืบต่องานของพระราชบิดา โดยสานสัมพันธ์กับ จินโกโด ขุนนางใหญ่ของอาณาจักรแพกเจ และทรงอภิเสกกับธิดาของจินโกโด คือ พระมเหสีอาอี


รัชกาลแก้ไข

ในรัชสมัยพระเจ้ากึนกูซูนั้นอาณาจักรแพกเจได้สร้างสัมพันธ์กับอาณาจักรนังนังและเผ่ามายองเพื่อจะได้โจมตีอาณาจักรโกคูรยอ และในปี ค.ศ. 377 พระเจ้ากึนกูซูได้นำทัพไปบุกเมืองเปียงยางกวาดต้อนชาวโกคูรยอ จำนวน 30,000 คนมาที่ อาณาจักรแพกเจ

อาณาจักรแพกเจในขณะนั้นเรืองอำนาจอย่างมากในคาบสมุทรเกาหลี โดยเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น โดยการส่งทูตไปยังอาณาจักรยามาโตของญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและลัทธิขงจื๊อ


สวรรคตแก้ไข

พระเจ้ากึนกูซู สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 384 ที่พระราชวังอาณาจักรแพกเจ องค์ชายชิมนยูพระราชโอรสองค์โตซึ่งดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งอาณาจักรแพกเจจึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าชิมนยู