พระอโมฆสิทธิพุทธะ

พระอโมฆสิทธิพุทธะ เป็นพระธยานิพุทธะ 1 ใน 5 องค์ พระนามหมายถึง ผู้มีความสำเร็จอันสมบูรณ์ ประทับทางทิศเหนือของพุทธมณฑล พระกายสีเขียว เป็นตัวแทนของพลังลมแห่งจิตวิญญาณ ที่จะผลักดันมนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้น สัญญลักษณ์คือวัชระไขว้ โดยวัชระแนวนอนหมายถึงการมีอยู่และการกระทำทางโลก วัชระแนวตั้งหมายถึงพลังบวกแห่งจิตวิญญาณ โดยรวม วัชระไขว้หมายถึงพลังแห่งชีวิต ทรงครุฑเป็นพาหนะ

พระอโมฆสิทธิพุทธะ
พระอโมฆสิทธิพุทธะ ศิลปะธิเบต
ภาษาสันสกฤตอโมฆสิทฺธิพุทฺธ
ภาษาจีน成就如來
Chengjiu Rulai
ภาษาญี่ปุ่น不空成就如来
Fukūjōju Nyorai
ภาษามองโกเลียᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ
Төгс нөгчигсөн
Tegüs nögcigsen
ภาษาทิเบตDön yö drub pa
ภาษาเวียดนามThành Tựu Như Lai
ข้อมูล
นับถือในวัชรยาน
พระลักษณะความสำเร็จลุล่วง
ศักตินางอารยตารา
icon สถานีย่อยพระพุทธศาสนา
พระอโมฆสิทธิพุทธะ ศิลปะญี่ปุ่น

ความหมาย แก้

ชื่อของพระอโมฆสิทธิหมายถึงผู้ที่มีความสำเร็จโดยสมบูรณ์ ทรงสถิตย์อยู่ทางทิศเหนือของพุทธมณฑล และเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงคืน อันเป็นสัญญลักษณ์ของกิจกรรมทางจิตวิญญาณอันลี้ลับ เป็นประธานของกรรมโคตร ในทางปัญญาเป็นภาพสะท้อนของปัญญาญาณแบบสำเร็จทุกอย่างซึ่งเป็นการผสมผสานของปัญญาญาณทุกชนิดหลังจา เสียงประจำพระองค์คือ อา มนตร์คือโอม อโมฆสิทธิ อาหูม