พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาที่ 130 ของวัดหนองป่าพง[1] พระอาจารย์อัครเดชเกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ บ้านเลขที่ 506 โรงงานท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ นายเทียบ ถิรวัฒน์ มารดาชื่อ นางจำเนียรพันธ์ ถิรวัฒน์ (เฟื่องทอง) มีพี่น้องเป็นชายทั้งหมดรวม 5 คน พระอาจารย์อัครเดชเป็นบุตรคนที่ 3[2]

การศึกษาแก้ไข

ปีการศึกษา 2520 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์แก้ไข

พระอาจารย์อัครเดชได้ตัดสินใจใช้ชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์ ณ วัดหนองป่าพง โดยโกนศีรษะเป็นผ้าขาว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2521 บวชเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2521 และบวชเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ณ พระอุโบสถวัดหนองป่าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

เว็บไซต์ของวัดบุญญาวาสแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pakwan&month=09-2011&date=26&group=16&gblog=9
  2. อนุสรณ์พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์. 2560. ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา พระถิรจิตฺโต หลวงพ่ออัครเดช. กรุงเทพฯ: บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด.