พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)

(เปลี่ยนทางจาก พระอลงกต)

พระราชวิสุทธิประชานาถ นามเดิม อลงกต พลมุข ฉายา ติกฺขปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 เป็นผู้ให้การอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี-เอดส์ หลายราย ปัจจุบันทางวัดยังคงรับผู้ป่วยมาดูแลอยู่เนือง ๆ

พระราชวิสุทธิประชานาถ

(อลงกต ติกฺขปญฺโญ)
คำนำหน้าชื่อพระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด9 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
อุปสมบทพ.ศ. 2521
พรรษา42
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

ประวัติ

แก้

พระราชวิสุทธิประชานาถนามเดิม อลงกต นามสกุล พลมุข เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2496 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดาของท่านเป็นข้าราชการกรมทางหลวง ส่วนมารดาได้จากไปเมื่อท่านมีอายุเพียง 3 ขวบ จากนั้นท่านได้รับการดูแลจากคุณย่า โดยใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยเคร่งครัด ร่วมกับพี่น้องอีก 5 คน

การศึกษา

แก้

เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนโพธารามคุณารักษ์วิทยาคาร มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และเมื่อเข้าสู่วัย 25 ปี ได้อุปสมบทที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารใน พ.ศ.2522 ได้รับฉายา "ติกฺขปญฺโญ" และเดินทางมาฝึกสมาธิที่ถ้ำเขาเขียวในเขตวัดพระบาทน้ำพุรูปเดียวเป็นระยะเวลาประมาณ 6-7 ปี ใน พ.ศ. 2529 ได้อุปสมบทและย้ายมาจำพรรษาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ณ วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และเริ่มศึกษาทางธรรมอย่างจริงจังโดยออกธุดงค์ ไปตามเขาและถ้ำต่างๆ หลายจังหวัด เป็นระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ปี จนธุดงค์กลับมาที่จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. 2531 พระเถรานุเถระได้ขอให้มาจำพรรษาที่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีเจ้าอาวาส และได้ตั้งพระอาจารย์อลงกต ติกขปัญโญเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน

แก้

พ.ศ. 2535 เริ่มมีผู้ได้รับโรคเอชไอวีกันมากขึ้น ท่านจึงรับมาดูแล ทั้งป้อนอาหาร ซักเสื้อผ้า เช็ดตัวผู้ป่วย และให้กำลังใจเรื่อยมา ท่ามกลางกระแสการคัดค้านในเบื้องต้น มีการร้องเรียนให้ย้ายโครงการไปที่อื่น บ้างก็ประท้วงด้วยการไม่ใส่บาตร แต่ต่อมาท่านได้พยายามชี้แจงให้ผู้คนเข้าใจ จนเริ่มมีอาสาสมัครคอยให้การช่วยเหลือในหลายๆด้าน

ตำแหน่งงานทางคณะสงฆ์

แก้
 
วัดพระบาทน้ำพุ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แก้

จากการเสียสละอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยของท่าน จึงได้ส่งผลให้ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ดังต่อไปนี้

รางวัลเกียรติยศ

แก้

รางวัลพระราชทาน

แก้

อื่น ๆ

แก้
  • รางวัลคนดีศรีสังคม จากสโมสรโรตารี่
  • รางวัลพลเมืองดีเด่น จากสโมสรไลอ้อนส์
  • รางวัลบริการสังคมเพื่อคุณธรรม จากสำนักข่าวกรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". mahathera.onab.go.th.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 113, ตอนที่ 23 ข, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539, หน้า 33
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 125, ตอน 3 ข, 14 มกราคม พ.ศ. 2551, หน้า 21
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 133, ตอนที่ 22 ข, 11 สิงหาคม 2559, หน้า 4

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้