พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์)

พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์) หรือ เจ้าน้อยมหาอินทร์ พระสุริยะจางวางแห่งนครแพร่ ราชโอรสในเจ้าหลวงพิมพิสาร เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21 และเป็นต้นสกุล สารศิริวงศ์

พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์)
Suriyachangwang.jpg
พระนามเจ้าน้อยมหาอินทร์ สารศิริวงศ์
พระอิสริยยศพระสุริยะจางวางนครแพร่
ราชวงศ์ราชวงศ์เทพวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พิราลัยพ.ศ. 2467
พระบิดาพระยาพิมพิสารราชา
พระมารดาแม่เจ้าคำใย้เทวี
ชายาเจ้าสุชาดา สารศิริวงศ์
หม่อมหม่อมฟองแก้ว สารศิริวงศ์
หม่อมเป็ง สารศิริวงศ์
หม่อมแก้ว สารศิริวงศ์
พระบุตรเจ้าบุญนำ วังซ้าย
เจ้าน้อย สารศิริวงศ์
เจ้าน้อยเป็ด สารศิริวงศ์

พระประวัติแก้ไข

พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์) หรือ เจ้าน้อยมหาอินทร์ สารศิริวงศ์ เป็นราชโอรสในพระยาพิมพิสารราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21 กับแม่เจ้าคำใย้เทวี และมีศักดิ์เป็นอนุชาต่างเจ้ามารดากับเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 เจ้าน้อยมหาอินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น พระสุริยะจางวาง พระสุริยะจางวางนครแพร่ ในรัชสมัยเจ้าพิริยเทพวงษ์ เป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่

โอรส ธิดาแก้ไข

เจ้าสุริยะจางวาง สมรส 4 ครั้ง มีโอรส ธิดา กับชายา และหม่อม ดังนี้

  • เจ้าสุชาดา สารศิริวงศ์ (ไม่มีบุตรธิดา)
  • หม่อมฟองแก้ว สารศิริวงศ์
เจ้าบุญนำ วังซ้าย (สารศิริวงศ์)
  • หม่อมเป็ง สารศิริวงศ์
เจ้าน้อย สารศิริวงศ์
  • หม่อมแก้ว สารศิริวงศ์
เจ้าน้อยเป็ด สารศิริวงศ์ [1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติเจ้าหลวงพิมพิสาร (พิมสาร หรือขาเค) .หมู่บ้าน วัง ฟ่อน .สืบค้น 13 ตุลาคม 2559
ก่อนหน้า พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์) ถัดไป
พระสุริยะจางวาง (น้อยคันธรส)   พระสุริยะจางวางแห่งนครแพร่
(? - ?)
  รัฐบาลสยามยกเลิกตำแหน่ง