พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์)

พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์) หรือ เจ้าน้อยมหาอินทร์ พระสุริยะจางวางแห่งนครแพร่ ราชโอรสในพระยาพิมพิสารราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21 และเป็นต้นสกุล สารศิริวงศ์

พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์)

เจ้าน้อยมหาอินทร์ สารศิริวงศ์
พระสุริยะจางวางนครแพร่
พิราลัยพ.ศ. 2467
ชายาเจ้าสุชาดา สารศิริวงศ์
หม่อม
  • หม่อมฟองแก้ว สารศิริวงศ์
    หม่อมเป็ง สารศิริวงศ์
    หม่อมแก้ว สารศิริวงศ์
พระบุตรเจ้าบุญนำ วังซ้าย
เจ้าน้อยคำ สารศิริวงศ์
เจ้าน้อยเป็ด สารศิริวงศ์
ราชวงศ์แสนซ้าย
พระบิดาพระยาพิมพิสารราชา
พระมารดาแม่เจ้าคำใย้เทวี

พระประวัติ แก้

พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์) หรือ เจ้าน้อยมหาอินทร์ สารศิริวงศ์ เป็นราชโอรสในพระยาพิมพิสารราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21 กับแม่เจ้าคำใย้เทวี และมีศักดิ์เป็นอนุชาต่างเจ้ามารดากับเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 เจ้าน้อยมหาอินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็น พระสุริยะจางวาง พระสุริยะจางวางนครแพร่ ในรัชสมัยเจ้าพิริยเทพวงษ์ เป็นเจ้าผู้ครองนครแพร่

พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์) ถึงแก่อนิจกรรม ในปี พ.ศ.2467 ได้รับพระราชทานเงินจำนวน 1,000 สตางค์ ผ้าขาว 2 พับ ช่วยในงานพระราชทานเพลิงศพ

โอรส ธิดา แก้

เจ้าสุริยะจางวาง สมรส 4 ครั้ง มีโอรส ธิดา กับชายา และหม่อม ดังนี้

  • เจ้าสุชาดา สารศิริวงศ์ (ไม่มีบุตรธิดา)
  • หม่อมฟองแก้ว สารศิริวงศ์
เจ้าบุญนำ วังซ้าย (สารศิริวงศ์) สมรสกับเจ้าน้อยคำมูล วังซ้าย (บุตรเจ้าหนานมหาพรหม วังซ้าย กับเจ้าเฮือนแก้ว บุตรรัตน์) มีบุตร-ธิดา 8 คน
เจ้าบังอร วังซ้าย สมรสกับนายดิลก สุทธปักษิณ
เจ้ามอนแก้ว วังซ้าย สมรสกับนายนิคม พุ่มนิคม
เจ้าฟองคำ วังซ้าย สมรสกับนายเสรี สุทธิภักติ
เจ้าวิทยา วังซ้าย สมรสกับนางอำปอน
เจ้าเดชา วังซ้าย สมรสกับนางอุไร
เจ้าณรงค์ วังซ้าย สมรสกับนางสมนา
เจ้าสุดจิตร วังซ้าย สมรสกับนางปราณี
เจ้าศานิตย์ วังซ้าย สมรสกับนางบังอร
  • หม่อมเป็ง สารศิริวงศ์
เจ้าน้อยคำ สารศิริวงศ์
  • หม่อมแก้ว สารศิริวงศ์
เจ้าน้อยเป็ด สารศิริวงศ์ [1]สมรสกับเจ้าแก้วคำ สารศิริวงศ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน
เจ้าหนานจันทร์ สารศิริวงศ์ สมรสกับเจ้ากาบคำ (ธิดาเจ้าคำลือ กับเจ้าพิมพา)
เจ้าคำหล้า สารศิริวงศ์ สมรสกับพญาไชยวงศ์ (บุตรท้าวขันคำ)

ราชตระกูล แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประวัติเจ้าหลวงพิมพิสาร (พิมสาร หรือขาเค) .หมู่บ้าน วัง ฟ่อน .สืบค้น 13 ตุลาคม 2559
ก่อนหน้า พระสุริยะจางวาง (มหาอินทร์ สารศิริวงศ์) ถัดไป
พระสุริยะจางวาง (น้อยคันธรส)   พระสุริยะจางวางแห่งนครแพร่
(? - พ.ศ. 2467)
  รัฐบาลสยามยกเลิกตำแหน่ง