พระวรสารนักบุญบารนาบัส

พระวรสารนักบุญบารนาบัส (อังกฤษ: Gospel of Barnabas) เป็นพระวรสารนอกสารบบคัมภีร์ไบเบิล อ้างว่าบารนาบัสเป็นผู้เขียนขึ้น กล่าวถึงชีวประวัติของพระเยซูตั้งแต่ประสูติ จนถึงเวลาที่ขึ้นสวรรค์ เอกสารตัวเขียนฉบับเก่าที่สุดที่เคยพบมี 2 ฉบับ เป็นภาษาสเปนและภาษาอิตาลี มี 222 บท (ฉบับภาษาอิตาลี)

เปรียบเทียบกับพระวรสารอื่นแก้ไข

เชื่อว่าเขียนขึ้นโดยมุสลิมชาวสเปนในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงที่มุสลิมยึดครองสเปน และพยายามเปลี่ยนคริสตชนให้เข้ารีตศาสนาอิสลาม และคริสตชนทุกนิกายไม่ถือว่าเป็นพระคัมภีร์ที่ถูกต้องในสารบบ

นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าไม่ได้เขียนโดยนักบุญบารนาบัสจริง เพราะเต็มไปด้วยสำนวนและศัพท์เฉพาะของชาวมุสลิม ซึ่งนักบุญบารนาบัสเกิดและมีชีวิตก่อนศาสนาอิสลามเกิดราว 500 ปี