พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช (พ.ศ. 2384 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ประสูติพ.ศ. 2384
สิ้นพระชนม์15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 (72 ปี)
พระชายาหม่อมเจ้าจันทร นพวงศ์
ราชสกุลนพวงศ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2384 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อแรกประสูติยังเป็นหม่อมราชวงศ์ เนื่องจากในขณะนั้นพระบิดายังเป็น หม่อมเจ้านพวงศ์ พระโอรสในเจ้าฟ้ามงกุฎ ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมเจ้าชั้นหลานหลวง(พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 4) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช“ เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2438 สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 (ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2457) สิริพระชันษา 72 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2457

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช เสกสมรสกับหม่อมเจ้าจันทร (ราชสกุลเดิม สุประดิษฐ์; พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร)

พระเกียรติยศ

แก้

พระอิสริยยศ

แก้
  • หม่อมราชวงศ์บงกช ในหม่อมเจ้านพวงศ์ (พ.ศ. 2384 – 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
  • หม่อมเจ้าบงกช ในพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ฯ (2 เมษายน พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2396)
  • หม่อมเจ้าบงกช ในพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (พ.ศ. 2396 - พ.ศ. 2438)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช (พ.ศ. 2438 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 โรงเรียนมหาดเล็ก. บาญชีพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128. กรุงเทพ : โรงพิมพ์สามมิตร, พ.ศ. 2452. 70 หน้า. หน้า 8.
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum