พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ (9 ธันวาคม พ.ศ. 2458 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2497) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ประสูติแต่หม่อมเล็ก ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม ยงใจยุทธ) เมื่อประสูติมีพระยศที่ “หม่อมเจ้า” ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า”

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระมารดาหม่อมเล็ก ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
ประสูติ9 ธันวาคม พ.ศ. 2458
สิ้นพระชนม์22 มีนาคม พ.ศ. 2497 (38 ปี)

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ ประชวรด้วยพระโรคเกี่ยวกับสมองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์[1] สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2497 สิริพระชันษา 38 ปี

พระเกียรติยศ แก้ไข

พระอิสริยยศ แก้ไข

  • หม่อมเจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ (9 ธันวาคม พ.ศ. 2458 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2497)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

พงศาวลี แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์. ต้นกำเนิดที่เกิดเหตุ... เจ้าชายดาราทอง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 376 หน้า. ISBN 974-322-980-9