บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระรุทร (สันสกฤต: रुद्र รุทฺร) เป็นเทพเจ้าสมัยฤคเวท เป็นอีกชื่อของพระศิวะ พระรุทรได้ชื่อว่าป็นเทพแห่งลมและพายุ[1] และการล่า[2][3][4]

พระรุทร

อ้างอิงแก้ไข

  1. For Rudra as the Storm God, see: Basham (1989), p. 15.
  2. Zimmer (172), p. 181. Majumdar, p. 162.
  3. Griffith, p. 75, note 1.
  4. Zimmer (1972), p. 181.