พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์)

พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) (27 มีนาคม พ.ศ. 2432 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2498) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ คนที่ 6 และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่ 11

พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์)
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (อดุล อดุลเดชจรัส)
ถัดไป พลตำรวจตรี พระพิจารณ์พลกิจ (ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2490
ก่อนหน้า พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย)
ถัดไป ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 มีนาคม พ.ศ. 2432
ตำบลต้นม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2432 ที่ตำบลต้นม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนายขลิบและนางกรอง จุลัยยานนท์[1]

รับราชการแก้ไข

ยศแก้ไข

  • นายหมวดตรี
  • 17 ธันวาคม พ.ศ. 2461 นายหมวดโท[6]

อ้างอิงแก้ไข