พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รองศาสตราจารย์ ดร. พระเทพปวรเมธี[1] นามเดิม ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า ฉายา พฺรหฺมรํสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ , ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[2]

พระเทพปวรเมธี
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรังสี)
รศ.ดร.พระเทพปวรเมธี
พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
เกิด5 พฤศจิกายน 2502
อายุ60
วัดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิการศึกษาน.ธ.เอก, ป.ธ. 5, พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา), (Ph.D.)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ , รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ชาตภูมิแก้ไข

  • รองศาสตราจารย์ ดร.พระเทพปวรเมธี [3]มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ อินทร์กรุงเก่า เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ที่จังหวัดนครปฐม

บรรพชา-อุปสมบทแก้ไข

  • บรรพชา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ณ วัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิ์คุณาธาร (หลวงพ่อโต๊ะ ชุติมา) เจ้าคณะตำบลบางภาษี และเจ้าอาวาสวัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  • อุปสมบท วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ วัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระอุปัชฌาย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔ และอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวรเวที) พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวรพจน์สุนทร เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า และเจ้าอาวาสวัดบัวปากท่า ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาสำรวม อติเมโธ อดีตเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๑๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

การศึกษา/วิทยาฐานะแก้ไข

การปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

งานด้านการศึกษาแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข