พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์

นายเรือโท พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร[1] (23 เมษายน พ.ศ. 2416 — 26 ธันวาคม พ.ศ. 2485) เป็นพระโอรสอันดับที่ 15 ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทรงเป็นต้นราชสกุล วรวุฒิ ณ อยุธยา[2]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์
พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร.jpg
พระอิสริยยศพระราชวรวงศ์เธอ
ฐานันดรพระองค์เจ้าชั้นโท
ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ23 เมษายน พ.ศ. 2416
สิ้นพระชนม์26 ธันวาคม พ.ศ. 2485 (69 ปี)
พระบิดากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระมารดาจอมมารดาป้อม
พระบุตร9 องค์

พระประวัติแก้ไข

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร ประสูติเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2416 แต่จอมมารดาป้อม (ธิดาพระยาพระราม (แสง) และท่านปุก) ทรงศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2429 ได้ผนวชเป็นสามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชพงษ์ปฏิพัทธ (หม่อมราชวงศ์ล้น ญาณวโร) เป็นพระศีลาจารย์[3]

ต่อมาเข้ารับราชการในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กรมศึกษาธิการ ต่อมาย้ายไปเป็นรองผู้พิพากษาศาลโปริสภา (ตลาดน้อย) และกราบถวายบังคมลาออกจากราชการ เมื่อ พ.ศ. 2446

ต่อมาปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นนายเรือโท ให้รับราชการในกองประวัติศาสตร์ กระทรวงทหารเรือ จนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2471

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ ประชวรด้วยโรคอัมพาต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 พระอาการกำเริบมากขึ้นจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2485 พระชันษา 69 ปี 170 วัน ที่วังตรอกโรงไหม (ปัจจุบันคือ โรงเรียนข่าวทหารบก)

พระโอรส พระธิดาแก้ไข

 1. หม่อมเจ้าวรพัฒนาภรณ์ วรวุฒิ (ประสูติ พ.ศ. 2434) เสกสมรสกับหม่อมทุเรียน วรวุฒิ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 3 คน คือ
  1. หม่อมราชวงศ์พัฒน์ วรวุฒิ
  2. หม่อมราชวงศ์หญิงทิพย์อาภรณ์ วรวุฒิ
  3. หม่อมราชวงศ์สงวนศักดิ์ วรวุฒิ
 2. หม่อมเจ้าสาธรวรบุตร วรวุฒิ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441)
 3. หม่อมเจ้าหญิงศิริสุทนารี วรวุฒิ
 4. หม่อมเจ้าทวีกิติวงษ์ วรวุฒิ (พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509)
  1. หม่อมราชวงศ์อัครัฐ วรวุฒิ
 5. หม่อมเจ้าวรพงษ์ทัศนา วรวุฒิ (ประสูติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2445 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2505) มีหม่อมราชวงศ์หญิงพร้อม วรวุฒิ (ราชสกุลเดิม : ฉัตรกุล) เป็นมารดา เสกสมรสกับหม่อมบุญเทียบ วรวุฒิ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 4 คน และยังมีบุตรธิดาที่เกิดกับหม่อมคนอื่นๆอีก 6 คน รวมเป็น 10 คน คือ
  1. หม่อมราชวงศ์แสงอาภรณ์ วรวุฒิ (หม่อมบุญเทียบเป็นมารดา)
  2. หม่อมราชวงศ์พรพุฒิ วรวุฒิ (หม่อมบุญเทียบเป็นมารดา)
  3. ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์พุฒิพงศ์ วรวุฒิ (หม่อมบุญเทียบเป็นมารดา)
  4. หม่อมราชวงศ์กนกทัณฑ์ วรวุฒิ ป.ช., ป.ม. (หม่อมบุญเทียบเป็นมารดา)
  5. หม่อมราชวงศ์หญิงมณฑลี วรวุฒิ
  6. หม่อมราชวงศ์หญิงพัชรี วรวุฒิ
  7. หม่อมราชวงศ์อภิชาติ วรวุฒิ
  8. หม่อมราชวงศ์เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ
  9. หม่อมราชวงศ์เริงคนอง วรวุฒิ
  10. หม่อมราชวงศ์คคนาง วรวุฒิ
 6. หม่อมเจ้าพิทยากรพันธ์ วรวุฒิ เสกสมรสกับหม่อมสถาพร วรวุฒิ ณ อยุธยา มีบุตร 1 คน คือ
  1. หม่อมราชวงศ์สริพงษ์ วรวุฒิ
 7. หม่อมเจ้าหญิงศรีอัปษร วรวุฒิ หรือ หม่อมเจ้าหญิงศรีสุวรรณอัปษร วรวุฒิ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์เพื่อทำการสมรสกับสามัญชน
 8. หม่อมเจ้าหญิงสุนทรทิดา วรวุฒิ (ประสูติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2456)
 9. หม่อมเจ้าหญิงยุพาพิมล วรวุฒิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
 1. ราชสกุลวงศ์, หน้า 141
 2. "ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ ๗๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ง): 2115. 20 ตุลาคม 2460. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. "การทรงผนวช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 3 (16 ง): 125–8. 15 สิงหาคม 2429. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชรุจิ
บรรณานุกรม
 • ข้าราชการวังหน้า โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์ นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2530 ปีที่ 49 ประจำวัน อังคาร ที่ 15 เมษายน 2546
 • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ "วังหน้า-วังหลัง". กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พ.ศ. 2549. 216 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-941-204-4
 • สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 141. ISBN 978-974-417-594-6