พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์

นายร้อยตรี พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ (21 มกราคม พ.ศ. 2426 — 8 เมษายน พ.ศ. 2453) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 27 ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ประสูติแต่จอมมารดาสอาด (ธิดาพระยาทิพมณเฑียร)[1] เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม 9 ค่ำ ปีมะแม เบญจศก จ.ศ. 1245 ตรงกับวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2426 พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ทรงรับราชการที่กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2] ทรงเป็นที่โปรดปรานของ "พระพุทธเจ้าหลวง" แต่พระองค์ยังไม่ได้ทรงกรม ก็สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ เดือน 4 แรม 14 ค่ำ ปีจอ โทศก จ.ศ. 1272 ตรงกับวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2453 สิริพระชันษา 28 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 เป็นต้นราชสกุล วิสุทธิ ณ อยุธยา[3]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์
พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นโท
ประสูติ21 มกราคม พ.ศ. 2426
สิ้นพระชนม์8 เมษายน พ.ศ. 2453 (27 ปี)
ชายาหม่อมเจ้ากมลเปรมปรีดิ์ วิสุทธิ
พระบุตรหม่อมเจ้าพงศ์ประพันธ์ วิสุทธิ
หม่อมเจ้านันทิวัฒน์ วิสุทธิ
หม่อมเจ้ารัตยากร วิสุทธิ
หม่อมเจ้าขจรปรีดี วิสุทธิ
ราชสกุลวิสุทธิ
ราชวงศ์จักรี
พระบิดากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระมารดาจอมมารดาสอาด

พระโอรสธิดา

แก้

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ เสกสมรสกับหม่อมเจ้ากมลเปรมปรีดิ์ วิสุทธิ (ราชสกุลเดิม นวรัตน; พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ กับหม่อมนุ่ม นวรัตน ณ อยุธยา) มีพระโอรสธิดา 6 องค์ คือ

 • หม่อมเจ้าชาย(ไม่ปรากฏพระนาม)
 • หม่อมเจ้าหญิงพงศ์ประพันธ์ วิสุทธิ (ประสูติ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2445)
 • หม่อมเจ้านันทิวัฒน์ วิสุทธิ (สิ้นชีพิตักษัย 22 มกราคม พ.ศ. 2449 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455)
 • หม่อมเจ้ารัตยากร วิสุทธิ เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสุลัภวัลเลง วิสุทธิ (ราชสกุลเดิม สวัสดิวัตน์) มีโอรส ดังนี้
  • หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
  • หม่อมราชวงศ์สุทธิสวัสดิ์ วิสุทธิ
  • หม่อมราชวงศ์โสรัจจ์ วิสุทธิ
 • หม่อมเจ้าชาย(ไม่ปรากฏพระนาม)
 • หม่อมเจ้าขจรปรีดี วิสุทธิ (ประสูติปี พ.ศ. 2450) เสกสมรสกับหม่อมมณี วิสุทธิ ณ อยุธยา มีธิดา คือ
  • หม่อมราชวงศ์กันดา วิสุทธิ

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานวังเก่า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2553. 178 หน้า. หน้า 127. ISBN 978-616-508-214-3
 2. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555. 154 หน้า. ISBN 9786169092605
 3. "ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)". ASTV ผู้จัดการรายวัน. 13 กุมภาพันธู์ 2551. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-22. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2557. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)