พระราชพงศาวลีราชวงศ์ที่สิบเอ็ดแห่งอียิปต์

นี่คือพระราชพงศาวลีของราชวงศ์ที่สิบเอ็ดแห่งอียิปต์ที่เริ่มต้นตั้งแต่การครองราชย์ของฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 1 จนสิ้นสุดลงที่การสวรรคตของฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 4 ในขณะที่จุดเริ่มต้นของราชอาณาจักรกลางได้เริ่มขึ้นจากการรวมตัวกันของอียิปต์โบราณภายใต้อำนาจของฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 2

พระราชพงศาวลีของราชวงศ์ที่ 11 ยังไม่เป็นที่กระจ่าง เพราะมีความสัมพันธ์ที่คลุมเครืออยู่หลายอัน

ไอคู (♀)
อินโยเทฟ ผู้อาวุโส
Double crown.svgฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 1เนเฟรูที่ 1
Double crown.svgฟาโรห์อินโยเตฟที่ 1Double crown.svgฟาโรห์อินโยเตฟที่ 2
Double crown.svgฟาโรห์อินโยเตฟที่ 3ไออา
เนเฟรูที่ 2เทมDouble crown.svgฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 2อาชาเยตเฮนเฮเนตกาวิตเกมซิตซาเดฮ์
Double crown.svgฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 3(?) ไอมี
Double crown.svgฟาโรห์เมนทูโฮเตปที่ 4

อ้างอิงแก้ไข

  • Aidan Dodson & Dyan Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, 2004, pp. 82–89.