พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก)

อำมาตย์เอก พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม และเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารศรีนคร

อำมาตย์เอก
พระยาโทณวณิกมนตรี
(วิสุทธิ์ โทณวณิก)

ป.ช., ป.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
15 เมษายน พ.ศ. 2491 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
ก่อนหน้า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
ถัดไป พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2438
เสียชีวิต พ.ศ. 2507
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) จบการศึกษาจากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงพานิชย์ พ.ศ. 2474 มีตำแหน่งเป็นเลขานุการสภาเผยแพร่พาณิชย์ กระทรวงพานิชย์[1] พ.ศ. 2475 ได้ย้ายมารับตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ สังกัดกระทรวงสหกรณ์[2]

พระยาโทณวณิกมนตรี ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อพ.ศ. 2491 ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม และพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491[3] นอกจากนี้ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 2[4]

ในปี พ.ศ. 2493 พระยาโทณวณิกมนตรี ได้ร่วมกับคณะบุคคลก่อตั้งธนาคารสิงขร (ต่อมาคือ ธนาคารศรีนคร) เพื่อให้บริการรับฝากเงิน มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข้อมูลข้าราชการ ๒๔๗๔
  2. ทำเนียบนายทะเบียนสหกรณ์
  3. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-15.
  4. "วุฒิสภา ชุดที่ ๒ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-05-15.
  5. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  6. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน (หน้า ๒๙๓๔)