พระยาอุปราชพิมพิสาร

พระยาอุปราช (พิมพิสาร) พระยาอุปราชนครเชียงใหม่ เป็นพระยาอุปราชแห่งนครเชียงใหม่ ในช่วงของแผ่นดินพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 5 หากไม่สิ้นชีวิตเสียก่อนก็จะได้ขึ้นครองนครเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

พระยาอุปราชพิมพิสาร

เจ้าพิมพิสาร
พระยาอุปราชนครเชียงใหม่
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ เชียงใหม่
พระบิดาพระยาคำฟั่น
พระมารดาแม่เจ้าคำแปงราชเทวี

พระประวัติ

แก้

เจ้าพิมพิสาร เป็นราชโอรสองค์ที่ 3 ในพระยาคำฟั่น เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 3 เป็นเชษฐาร่วมมารดากับเจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 6 เป็นนักรบผู้มีความสามารถ เคยออกรบร่วมกับพระเจ้ามโหตรประเทศ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการเจรจาเกลี้ยกล่อมจนสามารถพิชิตเมืองนองได้สำเร็จ[1] และเป็นกำลังสำคัญในการยกทัพตีเมืองเชียงตุง ในปี พ.ศ. 2391[2]

หลังจากพระยาพุทธวงศ์ เสด็จถึงแก่พิราลัย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2389 เจ้าอุปราช (หนานมหาวงศ์) ก็ได้รั้งเมืองสืบมา จนถึง พ.ศ. 2390 เจ้าอุปราช (มหาวงศ์) และเจ้าพิมพิสาร ได้นำช้างพลายสีประหลาดไปถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง เจ้าอุปราช (มหาวงศ์) เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และแต่งตั้งเจ้าพิมพิสาร เป็นเจ้าอุปราชเชียงใหม่

โอรส-ธิดา

แก้
  • เจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
  • เจ้าเอื้องผึ้ง ณ เชียงใหม่
  • เจ้าแว่นฟ้า ณ เชียงใหม่
  • เจ้าบัวโสม ณ เชียงใหม่

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติ และ เชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2012-09-24.
  2. "เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 4". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-21. สืบค้นเมื่อ 2012-12-03.