พระยาวงษาภรณ์ภูษิต (เมฆ บุนนาค)

พระยาวงษาภรณ์ภูษิต (เมฆ บุนนาค) ในราชกิจจานุเบกษาเรียก เมก (2363-10 ตุลาคม 2434) ขุนนางชาวไทยจาก สกุลบุนนาค เป็นบุตรชายของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) หรือ สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่

พระยาวงษาภรณ์ภูษิต
เกิดพ.ศ. 2363
เสียชีวิต10 ตุลาคม พ.ศ. 2434
คู่สมรสคุณหญิงหุ่น
น้อย
บุตรจมื่นศักดิ์บริบาล (ริ้ว บุนนาค)
หลวงศิลปสารสราวุธ (เล็ก บุนนาค)
หลวงศรีรัตนโกสินทร (บุตร บุนนาค)
บิดามารดา
ครอบครัวสกุลบุนนาค

ประวัติ[1] แก้

พระยาวงษาภรณ์ภูษิต มีนามเดิมว่า เมฆ หรือ เมก เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2363 ในปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นบุตรชายของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) กับ หม่อมอินใหญ่ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี พระขนิษฐาใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รับราชการ แก้

พระยาวงษาภรณ์ภูษิตเริ่มต้นรับราชการในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ด้วยการถวายตัวเป็นมหาดเล็กที่ หลวงเวรฤทธิ รับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 11 ตำลึง ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น นายฉลองไนยนารถหุ้มแพร มหาดเล็กฝ่ายพระราชวังบวรรับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 15 ตำลึง ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เป็น จมื่นมหาดเล็ก ฝ่ายพระราชวังบวรรับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 2 ชั่ง 10 ตำลึง ภายหลังเลื่อนเป็น พระยาบำเรอบริรักษ์ จางวางมหาดเล็กรับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 3 ชั่ง ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ โปรดเกล้าฯ เป็น พระยาวงษาภรณ์ภูษิต จางวางกรมภูษามาลา รับพระราชทานเบี้ยหวัดคงเดิม

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

พระยาวงษาภรณ์ภูษิตถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2434 สิริอายุได้ 71 ปี ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และหีบทองทึบเป็นเกียรติยศ

อ้างอิง แก้