พระยาราชสีหยศ (หม่อมราชวงศ์เพิก ดารากร)

พระยาราชสีหยศ (หม่อมราชวงศ์เพิก ดารากร) (9 กันยายน พ.ศ. 2406 - 7 กันยายน พ.ศ. 2475) เป็นบุตรของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ เป็นนัดดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ และเป็นปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

มหาเสวกตรี
พระยาราชสีหยศ
(หม่อมราชวงศ์เพิก ดารากร)
เกิด9 กันยายน พ.ศ. 2406
เสียชีวิต7 กันยายน พ.ศ. 2475 (68 ปี)
สาเหตุเสียชีวิต
วัณโรค
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากหม่อมราชนิกุล
บิดามารดาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ

หม่อมราชวงศ์เพิก ดารากร เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2406 รับราชการในกรมช่างมหาดเล็ก เป็นหม่อมอนุยันต์ศิริวงศ์ ราชินิกูล ถือศักดินา ๘๐๐ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2436[1] เลื่อนเป็นพระยาราชสีหยศ มีราชการในกรมมหาดเล็ก ถือศักดินา ๑๖๐๐ โดยได้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2462[2]ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2475 อายุ 69 ปีด้วยโรควัณโรค[3]พระราชทานเพลิงศพ ณ ปรำเชิง พระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ในการนี้ได้พระราชทานหีบทองลายสลัก รถยนต์รับศพ กลองชะนะแดง 10 จ่าปี่ 1 ผ้าไตร 3 ไตร เงิน 1000 สตางค์ และผ้าขาว 4 พับ[4]

บรรดาศักดิ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข

  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8

ดูเพิ่มแก้ไข